Uddannelsesformål, Vision og Fokusområder

STX og HF uddannelsernes formål:

STX er en treårig ungdomsuddannelse og HF er en toårig ungdomsuddannelse. Begge gymnasiale uddannelser er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelserne sigter begge mod videregående uddannelse, og de afsluttes med en eksamen, der følger den nationale standard.

Formålet med de gymnasiale uddannelser er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. På HF-uddannelsen er der desuden lagt vægt på projekt- og praktikforløb.

Læs mere i Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen og HF

 

Brøndby Gymnasiums vision -- det lille gymnasium med den store effekt

Brøndby Gymnasium vil bidrage til, at eleverne tager ansvar for skole og samfund og medvirker til fortsat vækst og velfærd.

Brøndby Gymnasium skal være et sted med værdifulde venskaber.


Brøndby Gymnasiums fokusområder

Brøndby Gymnasiums fokusområder er idræt, it og nærvær (læs mere ved at klikke på områderne)