Nikotinlovgivning og skærpelse af sanktionsmuligheden

Formålet med ny nikotinlovgivning og national handleplan mod børn og unges rygning er at nedbringe børn og unges brug af nikotin markant, herunder også snus og tyggetobak.

Fra og med 31. juli 2021 er Brøndby Gymnasium nikotinfrit område. Brug af cigaretter, snus, tyggetobak o.lign. er hverken tilladt på eller uden for gymnasiets matrikel.

Det anbefales, at man ikke medbringer nikotinprodukter på gymnasiet og sker det alligevel, skal de opbevares i tasken.

Det er ikke længere tilladt at indtage nikotinprodukter på særlige områder ifm. festlige arrangementer.

Sanktion i tilfælde af overtrædelse:

Første gang: Samtale med rektor og skriftlig advarsel
Anden gang: Bortvisning i 3 skoledage
Tredje gang: Bortvisning resten af skoleåret