Læsevejledning

Brøndby Gymnasium har 2 læsevejlederere.

I begyndelsen af 1.g vil nye elever få testet deres læse- og stavefærdigheder. Vi tester evnen til at stave korrekt, sætte lyde og bogstaver sammen, læsehastighed samt evne til at læse med korrekt forståelse. På baggrund af screeningen afholdes individuelle samtaler og der tilbydes evt. en ordblindetest.

Ordblinde elever tilbydes hjælp til installation og brug af hjælpeprogrammer, samt afholdelse af SPS-timer og ekstra tid til eksamen. SPS-timerne tilrettelægges, så de passer til den enkelte elevs behov, evt. i små grupper hvis flere fra samme hold har samme fokus. At mødes med læsevejlederen er frivilligt og aftales ved, at eleven kontakter læsevejlederen. Det er et tilbud, som mange elever oplever at have stor glæde af.

Læsevejlederen arrangerer desuden vejledning og undervisning for andre læse- og skrivesvage elever, men alle elever er velkomne til at henvende sig, hvis de oplever udfordringer i forhold til fx læsning og opgaveskrivning. 

Se evt også videoen fra Specialpædagogisk støtte her

Skriv gerne en mail, vi checker e-posten hver dag.

Sara Lindberg
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk  
Brit Leisvig
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk