Matematikvejledning

Eleverne oplever typisk en stor forskel mellem matematik i grundskolen og i gymnasiet. I gymnasiet er matematikken mere abstrakt med stor brug af ”bogstavregning” – symboler, arbejde med negative tal osv. For de fleste elevers vedkommende kræver denne overgang, at man er fokuseret i timerne og laver sine lektier omhyggeligt lige fra starten af 1. skoleår. For nogle elevers vedkommende kræver matematik en ekstra stor arbejdsindsats, fordi man ikke har opnået tilstrækkelige abstraktionsmæssige færdigheder. De elever som oplever en stor modstand i matematik, er velkomne til at kontakte matematikvejlederen.  

Elever (og eller matematiklærerne) på alle tre klassetrin kan kontakte matematikvejlederen, hvis de føler at have ”ramt muren” eller, hvis der er store forståelsesmæssige vanskeligheder ved et bestemt matematikemne. 

I vejledning tager man udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer, og derefter vil der blive dannet små grupper, som sammen får vejledning. Vejledningen ligger i skoletiden.  


 

Dorte Andersen
E-mail: 'da' + '@' + 'brgym.dk'