Traditioner på BG

 • Fester
  Skolen afholder en række fester om året - heriblandt introfest, vennefest og gallafest.
   
 • Fredagscafé
  finder sted flere gange i løbet af året med skiftende temaer
   
 • Studentermiddag:
  Onsdagen før dimissionen bliver vores studenter inviteret til middag på skolen. Sammen med gymnasiets ledelse og medarbejdere bliver der spist, hygget og underholdt. Desuden kan der holdes takketaler :-)
   
 • Intro 1 - Hyttetur
  Under intro ugen kommer alle 1.årgangselever på en hytte-telttur sammen med lærere og skolens tutorer.
   
 • Intro 2
  Finder sted for alle 1. årgangselever efter valg af studieretning. Formålet er at blive godt rystet sammen til resten af studietiden
   
 • Julehygge
  Den første skoledag i december bliver der julehygget, og klasselokalerne bliver pyntet. Det bedst pyntede klasselokale kåres med præmieoverrækkelse til juleafslutningen den sidste skoledag inden juleferien. Her starter vi altid dagen med fælles morgenbrød i kantinen og diverse juletaler, sange mm. Derefter står den på julefodbold arrangeret af eleverne i stadionhallen.
   
 • BG-festival
  Hvert år i oktober måned afholder vi en festival, hvor 4. klasser fra omegnens  folkeskoler prøver kræfter med lidt utraditionelle sportsgrene og får en sjov og aktiv dag. Det er vores 2.g idræt-A klasse, som står for dette arrangement.
   
 • Studietur
  Vores elever kommer på studietur med deres studieretningsklasse og -lærere. Denne tur ligger i 2.g i september eller april måned afhængig af studieretningen.
   
 • Fodbold og håndbold
  BG deltager så vidt muligt hvert år i DM i gymnasiefodbold og gymnasiehåndbold  med et pige- og et drengehold.
   
 • Minihåndboldturnering
  En gang om året afholdes der en mini håndboldturnering for elever og lærere.
   
 • Elevrådscamp
  Elevrådet mødes en hel dag med forskellige oplægsholdere og diskussioner midt i april
   
 • Små tre-dages ture
  Kan f.eks. være kanosejlads eller overlevelsestur i Vestjylland med biologi og idræt samt forårstur til Hamborg, Berlin med tyskA eller Madrid med spanskA.
   
 • Idrætsdag
  Eleverne prøver kræfter med længde- og højdespring, kugle og spydkast m.m. og har mulighed for at blive rekordholder.
   
 • Aktivitets/elevrådsdag.
  Underholdende dag med udfordringer arrangeret af eleverne med elevrådet som tovholder. Se denne video fra en tidligere elevrådsdag - lavet af elevrådet.
   
 • Digital dannelsesdag for alle elever
  I september afholdes der en digital dannelsesdag for alle elever med bl.a. foredrag og gruppearbejde. Dagen sluttes af med et forældrearrangement for 1.årgangsforældre om aftenen med samme emne. 
   
 • Politisk debatarrangement
  Lokale politikere deltager i politisk debatarrangement for skolens 2. og 3.g samfundsfagshold samt 2.hf
   
 • Mød din fremtid: Arrangement for afgangselever
  BG’s gamle elever kommer og fortæller nuværende elever om, hvilken uddannelse/karriere de har valgt efter BG.
  Derudover deltager vi også i karrieretanken på Tårnby Gymnasium, hvor der er en masse videregående uddannelser repræsenteret
   
 • SRP-værksted
  finder sted i 3.g’ernes skriveperiode som et tilbud, hvor eleverne kan sidde og skrive i lokaler på gymnasiet med vejledning af tidligere elever, der er studerende i de relevante fag.
   
 • SSO-værksted
  finder sted i 2.hf’ernes skriveperiode som et tilbud, hvor eleverne kan sidde og skrive i lokaler på gymnasiet med vejledning af tidligere elever, der er studerende i de relevante fag.
   
 • Historiedagen 
  Heldagsarrangement i København med bl.a. byvandring og museumsbesøg for alle 2.g’erne.
   
 • Kan du se huen!
  Indleder afgangselevernes sidste gymnasieår med en peptalk om årets udfordringer og planlægningskrav.
   
 • Kick off!
  2.g’erne indleder gymnasieåret med en gennemgang af årets udfordringer og en introduktion til den afsluttende SRO. 
   
 • NV-Tivolitur
  For alle 1.årgangselever arrangeret af naturfagslærerne med spændende foredrag i bl.a. "Det gyldne tårn"
   
 • Ungdommens Folkemøde
  I 1.g deltager vores samfundsfagshold i ungdommens folkemøde i Valby parken.