Mentorordning

At møde erhvervslivets virkelighed allerede i gymnasiet giver bedre forudsætninger for senere at vælge en videregående uddannelse. Derfor har vi på BG en mentorordning.

Hvorfor har BG en mentorordning?

BG ønsker med mentorordningen at skabe et inspirerende miljø af virksomheder og organisationer, der kan styrke gymnasieelevernes indsigt i erhvervslivets virkelighed samt etablere relationer mellem virksomhedsledere og gymnasieelever baseret på professionalisme.       

Hvad får jeg som elev ud af at være en del af en mentorordning?

Gennem et konkret kendskab til karrieremuligheder i en erhvervsvirksomhed eller organisation kan ordningen styrke den enkelte elevs motivation og interesse for uddannelsesvalg og karriereforløb. Der er desuden mulighed for at få professionel sparring på erhvervsøkonomiske cases fra undervisningen. 


Hvordan er mentorforløbet skruet sammen i praksis?

BG afvikler mentorforløbet over et år, sideløbende med valgfaget erhvervsøkonomi. Ud fra gensidige kompetence- og interessebeskrivelser matcher BG mentorer og elever. Herefter mødes den enkelte elev med sin mentor 4 gange. Her vil eleverne blandt andet kunne stille fremtidsrettede uddannelses- og karriereorienterede spørgsmål, og eleven vil få mulighed for at opleve, hvordan hverdagen fungerer i mentor-virksomheden. Som afrunding på forløbet afholder vi et hyggeligt fælles afslutningsmøde, hvor alle mentorer og elever får mulighed for at udveksle erfaringer.

Vi takker følgende virksomheder for at deltage i mentorordningen i skoleåret 2023/2024: