Studievejledningen

Skolens studievejledning består dels af en kollektiv vejledning, hvor studievejlederen kommer ud i klasserne og orienterer om forskellige emner, der vedrører den gymnasiale uddannelse, og af en individuel vejledning, hvor man kan få hjælp i forbindelse med personlige problemer.

Det er også studievejlederen, der tager sig af SU.

Se evt også videoen fra Specialpædagogisk støtte her

STUDIEVEJLEDERE PÅ BG

Træffetid: Efter aftale. 
Skriv gerne en mail, vi tjekker mailen dagligt.

Maja Schomacher (MAS):
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk
Anne Krabbe-Poulsen (AKP):
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk  
 

STUDIEVALG DANMARK, CENTER HOVEDSTADEN:

  • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Studievalg Danmark, Center Hovedstaden hjælper dig videre med dit valg af videregående uddannelse.
 
Brøndby Gymnasium har tilknyttet en studievalgsvejleder fra Studievalg Danmark, Center Hovedstaden. Hun hedder Nicole Christensen, og du vil møde hende til både obligatoriske og frivillige arrangementer i løbet af din tid på skolen. Derudover har du mulighed for at få individuel vejledning i træffetiden - du kan booke tid her. Nicole er på skolen ca. hver 14. dag. Du kan se i Lectio, hvornår den næste træffetid er.

Du er også altid velkommen til at skrive en mail til Nicole med studievalgsspørgsmål.   

Du kan finde information om videregående uddannelser på www.ug.dk, få inspiration til dit studievalg på www.studievaelgeren.dk samt søge optagelse til videregående uddannelse på www.optagelse.dk.

Til de kommende studenter: Ved spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v. kan du også få vejledning i Studievalg Danmark, Center Hovedstadens vejledningscenter i København. Du finder åbningstider og kontaktoplysninger på https://studievalg.dk/


Studievalgsvejleder Nicole Christensen
E-mail: nico@studievalg.dk