IT

Brøndby Gymnasium er et IT-gymnasium, der benytter den nyeste digitale teknologi som en vigtig og fuldt integreret del af undervisningen og den pædagogiske planlægning. På Brøndby Gymnasium mener vi, at digital teknologi er med til at styrke kvaliteten af undervisningen og dermed af elevernes læring. Vi arbejder med at forbedre brugen af digital teknologi blandt eleverne, og vi lærer dem at tage kritisk stilling til teknologi på et oplyst grundlag. 

IT er en integreret og naturlig del af al undervisning på Brøndby Gymnasium. I klasserummet bruges computere og tablets sammen med trådløse projektorer med Apple TV. Vi arbejder med at udvikle nye undervisningsteknikker i forbindelse med vores virtuel undervisning. Computeren er en integreret del af undervisningen, både i traditionel forstand og gennem nytænkning, der er med til at styrke elevernes IT-kompetencer.

På Brøndby Gymnasium er alle lærere IT-kompetente, både ift. teknisk kunne, og ift., hvordan man læringsteoretisk inddrager IT i undervisningen.
Hvis du er ude for at spille kamp eller af andre grunde ikke kan deltage i den fysiske undervisning, er der rig mulighed for at følge med. Vi gør brug af de online undervisningsplatforme Moodle, Lectio og Microsoft Teams. Derudover tilbyder vi alle vores elever adgang til Microsofts Office-pakke. Platformene kan ikke stå alene. Lærerne er vant til at tilrettelægge undervisningen, så den passer til de online platforme og dine behov, og vi har en buddy-ordning, der gør, at eleverne er tilknyttet klassen gennem klassekammeraterne, selvom de fysisk ikke kan være til stede.