Det lille gymnasium med den store effekt

Brøndby Gymnasium er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en gymnasial uddannelse i form af den 2-årige HF og den 3-årige STX. Begge uddannelser kan udvides med et ekstra år, for eksempel i forbindelse med Team Danmark godkendelse. Gymnasiet blev stiftet i 2005 og ligger på Brøndby Stadion i et åbent og imødekommende nybyggeri, Vi har Danmarks Idræts Forbund, Team Danmark og Brøndbyernes IF som nærmeste naboer. 

Gymnasiet er en vigtig brik i Brøndby Kommunes visioner for det regionale udviklingsprojekt, Sportsbyen. 
Gymnasiet 
er en integreret del af østsiden af Brøndby Stadion. Vores lokaler ligger på første sal lige over familielounge og med Laudrup lounge lige over os. Lokalerne blev bygget specifikt til Brøndby Gymnasium og stod færdige i 2007.

Gymnasiet og omgivelserne summer af liv, fysisk aktivitet og professionel sportsudøvelse. 70 % af gymnasiets elever er særligt idrætsaktive og knap 20% er Team Danmark-atleter. Med Brøndbymodellen har gymnasiet udviklet velfungerende rammer for, at uddannelse og sport går hånd i hånd. Morgentræning er indlagt i skemaet og moduler og prøver tilrettelægges med stor fleksibilitet, så det passer til din hverdag. Forbund og klubber er samarbejdspartnere, frisk frugt er tilgængelig hele dagen og alle skolens klasser spiser sund frokost sammen i gymnasiets kantine. 

Brøndby Gymnasium udbyder desuden faget idræt på alle niveauer og som et af de eneste gymnasier i hovedstadsområdet  tilbyder vi  idræt på A-niveau.

Gymnasiet har desuden et ekstra fokus på IT. En del af gymnasiets almendannende og studieforberedende formål består i digital dannelse, hvor eleverne i praksis lærer at begå sig via forskellige medier og på forskellige platforme. En fast bestanddel af lærernes kompetenceudvikling er rettet mod IT, hvorved de nyeste digitale teknikker og pædagogiske virkemidler bliver en integreret del af undervisningen. På den måde kan den enkelte lærer bedst muligt hjælpe eleverne og sikre variation i undervisningen, ligesom det bliver muligt at understøtte såvel idrætsaktive som ikke idrætsaktive elever, der har brug for virtuel undervisning på tidspunkter, hvor de ikke er fysisk til stede på skolen. 

Brøndby Gymnasium har stor søgning til faget informatik på C og B-niveau, idet alle skolens elever har informatik på mindst C-niveau. Gymnasiet tager der igennem ansvar for udvikling af elevernes digitale kompetencer og dannelse.

Gymnasiet har fokus på nærvær

Med en størrelse på omkring 270 elever fordelt på 11 klasser skaber vi en tæt og hyggelig atmosfære, hvor alle kender hinanden på tværs af køn, årgange og studieretninger. Brøndby Gymnasium er et lille, trygt gymnasium, hvor vi tager ansvar for vores egen og hinandens læring, fagligt såvel som socialt.

Nærvær handler også om relationer, hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Nærværet er endvidere en del af elevernes udvikling i form af støtte til faglige udvikling og dannelse. Vores lærere er nærværende og søger dialog med eleverne, og følger med i, hvordan det står til med den enkelte elevs udvikling.