Idrætsvejledning

Det kræver god planlægning og stærke mentale evner at tage en ungdomsuddannelse som atlet. Derfor har Brøndby Gymnasium 2 idrætskoordinatorer, som er her for at hjælpe netop dig. Typisk består hjælpen i at planlægge din tid. Inspireret af den måde, Team Danmark arbejder med elitesportsfolk, arbejder vi også også med såkaldte Lifeskills, så du bliver en mere reflekteret og mentalt stærkere person.

Idrætskoordinatorerne er dit bindeled mellem lærerne, studievejledningen og din træner/klub. Det er idrætskoordinatorerne, der i samarbejde med teamlærerne holder sig ajour med din trivsel og eventuelle særlige udfordringer.


Idrætskoordinatorerne arbejder desuden sammen med sekretærerne omkring koordineringen af ekstraundervisning. Dette er specielt relevant for Team Danmark godkendte-elever.
 

Idrætskoordinatorerne er der for at lytte til dig og for at hjælpe dig med at lære, hvordan fokus bedst muligt kan bevares i en hverdag med mange skift mellem skole og idrætsliv. Desuden organiserer idrætskoordinatorerne BG’s atletforum, hvor de holder samlinger for alle BG-atleterne og drøfter Lifeskills emner såsom: Sundhed og trivsel relateret til skole, idrætsliv og privatliv, planlægning af lektielæsningen og opgaveskrivning, deltagelse i studierejser, trænerpres, lærerpres, gode råd mm. Samlingerne fungerer som ”hjælp til selvhjælp” og er en slags ventil, tjener som åndehuller for udveksling af erfaringer og tvivl.

I forlængelse af samlingerne reflekterer hver enkelt atlet personligt på skrift over sin egen trivsel, hvilket idrætskoordinatorerne giver feedback på for at sikre den bedst mulige trivsel løbende.

Thomas Anker (TA)
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk  
Nis Stendevad (NS)
E-mail: "intitialer" + @brgym.dk  

 

Læs mere i brochuren her om Brøndbymodellen.