Pædagogisk praksis

Brøndby Gymnasiums pædagogiske praksis tager udgangspunkt i gymnasiets 3 fokusområder: Idræt, It og Nærvær.

Gymnasiets undervisningsmiljø afspejler og bygger på en grundlæggende forestilling om fysisk udfoldelse og sund livsførelse som basis for optimal læringsparathed.

Den pædagogiske praksis relaterer sig til gymnasiets størrelse (270 elever), som muliggør en atmosfære præget af synlighed, kendskab til hinanden og tæt dialog. Med Nærvær som fokusområde er der fokuseret opmærksomhed på det relationelle og den individuelle udvikling såvel fagligt som dannelsesmæssigt.

Brøndby Gymnasiums undervisning sigter mod, at eleverne er medskabende og produktive. Inddragelse af digital teknologi understøtter denne bestræbelse og gymnasiet har i en årrække arbejdet med didaktisering af undervisningen ift. kontinuerligt at styrke den digitale pædagogiske praksis.

Det tilstræbes, at hver eneste elev oplever at gennemgå en positiv udvikling, såvel fagligt som personligt, med opmærksomhed, individuel vejledning og en mangfoldighed af arbejdsmetoder.

Brøndby Gymnasiums undervisningspraksis understøtter gymnasiets profil som et digitalt gymnasium med et særligt tilbud til meget idrætsaktive elever (Brøndby modellen) og et læringsfællesskab præget af nærvær.

Kvaliteten i undervisningen evalueres løbende i en formativ proces mellem lærere og elever med inddragelse af studiebøger (Moodle) og en bred vifte af velafprøvede evalueringsmodeller.


August 2023