Fag

Du kan læse om, hvilke fag du har på henholdsvis STX & HF her:

STX

HF

Du kan læse læreplanen for det enkelte fag på UVMs hjemmeside