Indsatsområder

De overordnede indsatsområder, som Børne- og undervisningsministeriet beslutter, vil også i skoleåret 2023-24 omhandle:

  • Eksamenskarakterer
  • Løfteevne
  • Dropout
  • Trivsel
  • Gennemførsel

Ift. det centralt definerede trivselsmål vil Brøndby Gymnasium revitalisere vores antimobningspapir i samarbejde mellem lærere og elever. Vi vil ligeledes i fællesskab justere vores aftale om lektier- og skriftlighed, som i øvrigt løbende tilpasses praksis.

Hertil kommer de lokale indsatsområder, som vi har valgt for skoleåret:

  • Brøndby Gymnasiums HF-tilbud
  • Brøndby Gymnasiums 3 fokusområder
  • Supervision og kompetenceudvikling

Brøndby Gymnasiums HF-uddannelse skal fortsat være fleksibel, rummelig og velintegreret i gymnasiets kultur baseret på indhøstede erfaringer og nye opdagelser.

Dette års HF indebærer derudover en nyordning, idet der samtidig med det 2-årige hf-forløb på 4 semestre opstartes et 5-semesters forløb for elever fra særligt træningstunge sportsgrene på højt niveau. Vi har således skræddersyet en ordning i fællesskab med Brøndby Masterclass, som tilgodeser disse elevers træningspas. Konkret udskydes undervisningen i 2 fag til 5. semester for disse elever. Klassens øvrige almindelige 2-årige hf-elever undervises i de 2 fag sammen med stx-elever.

Brøndby Gymnasiums 3 fokusområder skal stå tydeligt ift. Den nye organisationsstruktur (lokalt indsatsområde i 2021-22). En række initiativer er derfor iværksat. Det gælder bl.a.:

Unges identitetsdannelse, tilbud om seksualundervisning, dataekspeditioner og transition ind i ungdomsuddannelse.

Hertil kommer udvikling af nye elevbårne aktiviteter i samarbejde med diverse lærere.

Med det sidste lokale indsatsområde: Supervision og kompetenceudvikling, sætter vi fokus på videndeling og variation i læringsstile. Dette gør vi både for at inspirere hinanden og for at udvikle didaktikken så den modsvarer såvel nye elevtyper som vores bærende værdier.

Ang. evaluering og de lokale indsatsområders placering i BGs kvalitetssystem se mere her

 

PS/ 31. august 2023