Diverse info

Betaling
Brøndby Gymnasium er en privat selvejende institution. Det koster derfor 2.450 kr. pr. måned at gå på BG 
(12 mdr. om året) – læs mere her

 

Computer – “bring your own device”

På Brøndby Gymnasium bruger vi bærbare computere i undervisningen, som du selv skal medbringe.

  • Vi anbefaler at du bruger en PC eller en Mac. Ikke en Chromebook, da de ofte volder problemer i forhold til vores systemer. En tablet (for eksempel en iPad) kan heller ikke bruges.
  • Computeren skal kunne forbindes til vores WiFi-netværk
  • Computeren skal have en disk på minimum 256Gb. Hvis udstyret er indkøbt inden for de seneste år, bør der ikke være nogle problemer. En disk på 128Gb kan til nød gå, men det er ikke optimalt.
  • Vi anbefaler den nyeste udgave af Windows eller Mac OSX – det er vigtigt at du holder din computer opdateret og sørger for at genstarte den jævnligt, så opdateringer kan blive installeret!
  • Vi anbefaler, at du installerer Office-pakke (Office 365 – Word, Excel etc.), som vi tilbyder gratis. Office-pakken kan bruges på op til 5 forskellige enheder. Office pakken + øvrige programmer stilles til rådighed, så længe du er elev på skolen.

Vi yder ikke service på elevernes computere, så du skal selv sørge for at få den serviceret andetsteds. Vi hjælper dog gerne, hvis muligt.
 

E-mail
Du vil få en e-mailadresse på skolen. Denne vil du bl.a. kunne tilgå via Office-pakken (Outlook). Det er vigtigt, at du læser denne dagligt, da det er her, at vi sender dig informationer.


Ferieplan
For at opretholde et godt studiemiljø i din klasse er det vigtigt, at du kun afholder ferie i skolens ferier:
Se ferieplanen her


Fripladstilskud
Fripladskassens formål er at yde tilskud til elevernes skolepenge afhængig af indtægtsmæssige forhold.
Vær opmærksom på at fripladskassens midler er meget begrænsede!
Læs mere om kriterierne her


Frokost
På Brøndby Gymnasium er daglig frokost og frugt inkluderet i skolepengene. Du behøver derfor ikke medbringe madpakke.
I enkelte perioder, så som termins- & eksamensperioder, bliver der dog ikke serveret frokost, idet kantinen benyttes som eksaminationslokale.  Læs mere om vores frokostordning her


Introforløb og introtur
Der er introdage torsdag og fredag i den første uge, hvor du vil møde dine klassekammerater og lærere, lave forskellige ryste-sammen-aktiviteter  samt blive introduceret til gymnasiets it-systemer. Derudover har vi introtur og introfest i slutningen af august. 


Lommeregner
Det er ikke nødvendigt at medbringe din egen lommeregner, da vi har licens til matematikprogrammet Maple.


Ordbøger
Vi har abonnement på online ordbøger til engelsk/tysk/spansk. Du behøver derfor ikke selv at anskaffe disse ordbøger.


Papir/skriveredskaber
Du skal medbringe et lille penalhus med skriveredskaber, samt i sjælne tilfælde papir/kladdehæfter, idet det meste kan hentes digitalt.


Samtykke
For at kunne behandle visse af dine persondata, er det meget vigtigt at du får udfyldt en samtykkeerklæring sammen med dine forældre hurtigst muligt og inden skolestart. Denne bedes du udfylde her 
 

Skab
Du har mulighed for at låne et skab på skolen ved henvendelse til pedellen. Medbring egen hængelås.


Skema
Ved skolestart får du et personligt login til vores skemaprogram www.lectio.dk, så du kan følge med i dit skema.

Skemaet justeres løbende, så gør det til en god vane at tjekke det dagligt.


Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du er berettiget til SU fra det første kvartal efter du fylder 18. Læs mere om ansøgning, betingelser m.m. på www.su.dk.


Studiekort
Der vil blive taget billeder til studiekort i forbindelse med skolestart. Indtil du modtager studiekortet, kan du dokumentere, du går på Brøndby Gymnasium, ved at printe en klasseliste, som fremvises sammen med billedlegitimation.


Ungdomskort
Ungdomskortet fungerer som et månedskort - men bare billigere.
Med ungdomskortet kan du rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde, og derudover giver ungdomskortet dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Læs mere eller bestil på www.ungdomskort.dk