Publiceret 08-12-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra BG - 8.12.2023

Årets sidste bestyrelsesmøde blev holdt i tirsdags, hvor budget 2024 bl.a. blev godkendt. På mødet tog vi afsked med Steen Lennart Jensen, som har været forældrerepræsentant og Brian Pelby, som har været suppleant. Tusind tak for indsatsen fra dem begge. Det har været inspirerende og berigende for bestyrelsens arbejde.

Onsdag den 10.1. skal vi have valgt en ny forældrerepræsentant og en ny suppleant til gymnasiets bestyrelse. Mødet finder sted i BGs kantine, kl. 17-17.45.

Den afgående forældrerepræsentant, Steen Lennart Jensen, vil sammen med nuværende bestyrelsesmedlem og mangeårig forældrerepræsentant i bestyrelsen, Uffe Kåre Jensen, være til stede og orientere om bestyrelsens arbejde, antal møder mm.

Jeg modtager meget gerne ønske inden mødet om at stille op som forældrerepræsentant for en ny periode. Man kan sidde i bestyrelsen til og med udløbet af det kalenderår, hvor ens barn bliver student. Det gælder både stx og hf.

Vores smukt pyntede skole – hvor rigtig mange har kastet deres kærlighed over Ønskeskyen som juledekoration – vibrerer lige nu med flerfaglige forløb (ff1), matematikscreeninger og offentliggørelse af vintereksamen. Jeg skal have fornøjelsen af for 4. gang at være censor på 2. hf’s interne eksamen i kultur- og samfundsfagspakken (historie, samfundsfag og religion) og glæder mig allerede til at læse elevernes projektopgaver.

November og december er fyldt med konferencer, overværelse af undervisning og efterfølgende medarbejderudviklingssamtaler. En meget berigende periode med gode oplevelser fra klassernes undervisning og aktive elever – og bare for at understrege: det er ikke elevernes forberedelse og deltagelse jeg kontrollerer. Det er lærernes tilrettelæggelse og klasseledelse, der er på boardet :-)

For nogle måneder siden, faktisk 3 helt præcist, havde vi den første seance i kantinen under overskriften: Fra toiletkultur til ansvarlig kultur. Budskabet var (og er), at det fysiske miljø på BG kræver opmærksomhed og oprydning for at fremstå rart og imødekommende. Det er der sidenhen arbejdet med og i en sådan grad, at rengøringens chef, Bilal Corap, i dag til frokosten kvitterede med kage til alle eleverne. Så stor ros til eleverne  og stor tak til Bilal.

Der blev levnet lidt til BGs medarbejdere :-)


Rigtig god weekend

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook