Publiceret 29-11-2023 af Pia Sadolin

Nyt fra Brøndby Gymnasium 1.december 2023

”I skal være mindre Driftsherre og mere Åndsfyrste” lød det fra Mattias Tesfaye da han i sidste uge stod på talerstolen i Nyborg og foran et par hundrede gymnasierektorer og ungdomseksperter talte om ungdomsuddannelsernes forpligtelse på at gå forrest som rollemodeller i en tid, hvor anti-semitisme og uforsonlighed igen er på fremmarch. Børne- og undervisningsministeren var rystet over, hvad han så som en voksende radikalisering med flere og flere hadbeskeder i mailboksen.

Vi er på BG meget opmærksomme på elevernes omgangstone, opførsel og ansvar overfor hinanden. Og jeg synes også, vi har iagttaget en vis forråelse ift. hvad man tillader sig, hvad der ”bare er for sjov” og hvad man især som ny elev skal tåle. Ikke anti-racisme, men mindre tolerance overfor hinanden, hårdere ord og rigtig meget snak bag om ryggen.

Jeg vil opfordre til, at alle elever kigger indad og overvejer, hvad de hver især kan gøre for at være med til at skabe en tryg skolegang for alle på BG. Decembermåned er som skabt til refleksion. Det være også en opfordring til alle forældre om at tage en snak under julekagebagningen om, hvordan det går i klassen og hvad de unge selv kan bidrage med.

Sammen med elevrådet vender vi tilbage i januar med et arrangement om det gode samvær – i undervisningen og i frikvartererne.

I onsdags var der seksualundervisning for anden gang i 1.årgangsklasserne og også i den sammenhæng blev der appelleret til at droppe perfekthedskultur og kropsidealer. Den ene af underviserne, sexolog Christina Kreutzman præsenterede undervisningsgangen sådan her:

”Mange af eleverne vil på dette tidspunkt have en krop, som i løbet af puberteten har været igennem en stor udvikling eller som fortsat er det. Dette forløb handler derfor om at øge elevernes viden omkring krops diversitet og kropsnormer, med henblik på at give dem en dybere indsigt i, hvordan kroppe kan være forskellige men samtidig helt normale og gode. Endvidere vil der være et stort fokus på, hvordan vi kan bidrage til et positivt sprogbrug og hermed kropssyn blandt eleverne. Undervisningen vil også have fokus på, at eleverne bliver klogere på kønsorganernes anatomi. Dette indebærer blandt andet hvordan der, ligesom med resten af kroppen, er sket/sker en kæmpe udvikling under puberteten.”

I januar følger vi yderligere op på seksualundervisningen med et Dilemmaspil arrangereret af organisationen Levende Menneskerettigheder. Derom senere.

Tilbage til ministeren i Nyborg. Grundskolen skal være mere praktisk orienteret og et nyt adgangskrav til STX lander sandsynligvis på 6. Vi skal regne på, hvad det får af betydning for BGs optag, men med en lang indskrivningsliste til STX 2024 er jeg ikke så bekymret for, om der er elever nok med et adgangsgivende gennemsnit. Snarere er jeg overvældet over, at så mange igen markerer deres interesse for BG. Det er jo fantastisk.

Også BGs HF-linje har fin søgning næste år og Mattias Tesfaye er meget optaget af at rykke HF ind på en mere central position ift. rekruttering til professionsuddannelserne og mellemlange uddannelser i det hele taget.

BG har allerede et fremragende samarbejde med Københavns Professionshøjskole omkring sundhedsuddannelserne (2h har lige haft en praktikdag derinde) og fra januar indleder vi samarbejde med Politiskolen, som jo nærmest ligger i vores baghave. Det bliver spændende at opbygge den relation.

Tesfaye sluttede af med at rose os – gymnasieskolerne – med følgende salut: ”STX klarer det godt – for det meste”!

På landsrektormødet i Nyborg drøftede vi også forskellen mellem kønnene ift. karakterer. Forskningen kunne underbygge med kolde fakta, at den forskel kun vokser. Det skal vi også kigge nærmere på hos os på BG. Interessant nok ser det ud til, at idræt er et af de få fag, hvor drengene klarer sig bedre karaktermæssigt. Derfor er det fags karakterer, ikke mindst idræt A, interessant at undersøge nærmere.

Digital teknologiforståelse var også et fokuspunkt og her var ministeren (i øvrigt uforståeligt) totalt afvisende overfor en styrkelse af Informatik i den retning. HTX har monopol på digital teknologiforståelse, lød det, faget skal ikke være et selvstændigt fag i gymnasiet. Så må vi jo selv arbejde videre med informatik derfra. Informatik vil med meget få tilføjelser matche faget Digital teknologiforståelse, men i dag har alt for få elever informatik i stx. Undtagen på BG!

I denne uge var jeg sammen med andre fra BG til et spændende seminar med temaet: At skabe fællesskaber mellem elever på hver sin planet. Et forskningsperspektiv på det mangfoldige klasserum med forsker Lotte Hedegaard fra Aarhus Universitet som keynote speaker.

BG er bestemt ikke det eneste gymnasium, der oplever at blomsten af Danmarks ungdom er vild med vilje. Jeg vil dog til hver en tid mene, at gymnasiet er forpligtet på at kultivere de unge i en værdibaseret retning med høflighed, ordentlighed, ansvarlighed og hensyntagen som centrale dyder (et gammelt godt ord). Klasserummet er ikke en banegård (ud og ind) og fællesområderne er ikke et eldorado for udskejelser i frikvartererne.

Studie- og ordensreglerne er (desværre) blevet et mere markant værktøj i BGs skolemiljø. Nok nødvendigt. Men jeg foretrækker så afgjort en læreanstalt (endnu et gammelt udtryk), hvor den enkeltes frisættelse nok er i fokus, men hvor det bliver indenfor rammer, der respekterer, at vi skal uddanne og danne os og relationen mellem lærere, elever og ledelse skal udfoldes i det lys.

Når studie- og ordensreglerne er hørt i bestyrelse, PR og elevråd turnerer jeg rundt i alle klasserne med dem. Det ser jeg frem til – samtale fremmer forståelsen. Blød ritualisering frem for hårde ord.

Og nu er der juleklip og oppyntning af hele skolen :-)

 

God weekend og nyd den første søndag i Advent

Pia Sadolin
Rektor

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook