Hjem SitemapDansk

Det er dansk – det er dejligt!

 

Faget dansk er et af kernefagene i gymnasiet, og du har faget i tre år. Dansk er et dannelsesfag, hvor du lærer om historiske og moderne bevidsthedsformer, og dels et færdighedsfag hvor du skal lære at analysere, fortolke, diskutere og formulere dig i tale og skrift. 

 

Det betyder, at du i undervisningen skal arbejde med tekster og andet materiale inden for tre stofområder: Det sproglige, det mediemæssige og det litterære stofområde.

 

Inden for det sproglige stofområde skal du stifte bekendtskab med det danske sprog ud fra en analytisk tilgang. Du vil få indblik i, hvordan forskellige tekster stilistisk og retorisk er skruet sammen, og du vil arbejde med din egen forståelse for grammatik og sprogrigtighed. Andre relevante emner kunne være unges sprog, sproghandlinger, argumentation og diskursanalyse.

 

I mediedelen skal du arbejde med levende billeder i form af fx dokumentarprogrammer og kortfilm, og ligeledes vil du få indblik i diverse skrevne medieformer og nyhedskriterier. Sociale medier fylder enormt meget i dagens Danmark og har udviklet sig voldsomt de seneste 10 år. Også her er der masser af spændende stof til kommunikationsanalyse samt overvejelser om digital dannelse – hvordan bruger vi disse medier på en god facon? Hvilke negative følger er der også forbundet med disse medier?

 

Hvad det litterære stofområde angår, vil læsningen her omfatte ældre og ny litteratur i form af nedslag i de sidste 1000 års tekster, først og fremmest danske, men udenlandske værker vil også blive inddraget. Du vil arbejde med litterære perioder og stifte bekendtskab med tekster fra Holberg til Yahya Hassan.

 

Du vil møde en bred vifte af arbejdsformer, og der vil være en del skriftligt arbejde, som leder op til den obligatoriske skriftlige danskprøve i 3.g. I dansk er det desuden muligt, at du via lodtrækning fra ministeriets side skal til en mundtlig prøve i 3.g. I slutningen af 1.g skriver man en større skriftlig opgave i fagene dansk og historie (populært kaldet for DHO).

 

Og husk så på Piet Heins ord: ”Slid men vid, ting tager tid”.