Hjem SitemapDansk

Det er dansk – det er dejligt!

 

Faget dansk er et af kernefagene i gymnasiet, og du har det i alle gymnasiets tre år. Dansk er ifølge Undervisningsministeriet dels et dannelsesfag, hvor du lærer om historiske og moderne bevidsthedsformer, og dels et færdighedsfag hvor du skal lære at analysere, fortolke, diskutere og formulere dig i tale og skrift.

 

Og hvad betyder så det i praksis?

Det betyder, at du i danskundervisningen skal arbejde med tekster og andet materiale inden for tre stofområder: Det sproglige, det mediemæssige og det litterære stofområde.

 

Inden for det sproglige stofområde skal du stifte bekendtskab med det danske sprogs historie. Du vil få indblik i, hvordan forskellige tekster stilistisk og retorisk er skruet sammen, og du vil arbejde med din egen forståelse for grammatik og sprogrigtighed.

 

I mediedelen skal du arbejde med levende billeder i form af fx dokumentarprogrammer og kortfilm, og ligeledes vil du få indblik i diverse skrevne medieformer og nyhedskriterier.

 

Hvad det litterære stofområde angår, vil læsningen her omfatte ældre og ny litteratur i form af nedslag i de sidste 1000 års tekster, først og fremmest danske, men udenlandske værker vil også blive inddraget. Du vil således stifte bekendtskab med tekster fra Holberg til Helle Helle.

 

Du vil møde en bred vifte af arbejdsformer, og der vil være en del skriftligt arbejde, som leder op til den mulige skriftlige danskprøve i 3.g. I dansk skal du til prøve i faget enten mundtlig eller skriftlig – eller begge dele. Du vil desuden blive vejledt frem mod en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie i slutningen af 1.g.

 

Og husk så på Piet Heins ord: ”Slid men vid, ting tager tid”. På Brøndby Gymnasium kommer du til at opleve et helt særligt sammenhold. Vi er et dejligt lille gymnasium, hvor alle kender alle. Med glasvægge i alle lokaler kan man altid se, hvad de andre klasser laver, og hvis man leder efter en lærer, går man bare en tur på gangen og kigger ind af ruderne.
 


 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ