Publiceret 02-12-2020 af Pia Sadolin

Nyt fra Gymnasiet, december-update Ny-Corona 1

Så er vi desværre igen i gang med en ny omgang Corona-ugebreve.

Sundhedsministeriet holdt pressemøde i går tirsdag (1.12.), hvor en række restriktioner blev varslet omhandlende 17 kommuner, herunder Brøndby Kommune, som BG ligger i.

Restriktionerne vil gælde fra 7. december og foreløbigt til og med 2. januar, og der er 5 tiltag vedr. gymnasierne, som vi skal følge op på:

1)Al spisning skal foregå klassevis, ikke i fællesområder. Det gør BG heldigvis allerede.

2) Der må ikke foregå fysisk undervisning på tværs af stamklasser. Dvs. BG organiserer, at alle valghold skal afvikles som hybridhold (nogle elever er fysisk tilstede, nogle elever er virtuelle) eller som rene virtuelle hold eller i yderste fald udskydes, hvis vi mangler pladsen henholdsvis har tidsmæssige udfordringer. Vi laver modulregnskab primo januar.

3) Det anbefales (og forventes, blev det gjort ret klart af ministeriet), at undervisning med særlig risiko for dråbesmitte, og idræt og musik blev specifikt nævnt, aflyses eller omlægges til virtuel undervisning, dog ikke på afslutterhold. Dvs. vi planlægger med, at 2.hf og 3.g’erne fortsætter deres idrætsundervisning som skemalagt, da disse klasser er afslutterhold.

4) Vi skal udøve skærpet tilsyn med overholdelse af coronaregler om afstand, hygiejne, afspritning af bord- og stoleoverflader, ej at møde med symptomer etc., og det forventes, at vi har personale, der udøver coronaopsyn. På BG bliver det en fælles medarbejderopgave med pedellerne som spydspidser.

5) Vi får en forpligtelse til "dialog med eleverne om at være ung i en coronatid".

Konkret har vi i dag aflyst den morgentræning, som BG står for, fra og med i morgen, torsdag den 3.12. Morgentræningen kombinerer både elever fra forskellige stamklasser og idræt, så det valgte vi at stoppe med det samme. Det drejer sig ret beset kun om 3 gange, men er selvfølgelig en ærgerlig konsekvens for os.

Vi arbejder desuden non stop med at tilpasse skemaet, som beskrevet ovenfor, og vi vil de næste dage offentliggøre justeringerne i Lectio. Næste fase inden offentliggørelse er en runde blandt de berørte faglærere, der skal have lejlighed til at kommentere på skemaforslagene, inden vi korrigerer i Lectio. 

På fredag, den 4.12., burde alle klasser være tilbage på BG. Jeg vil komme rundt i alle klasser og orientere om situationen.

Pia Sadolin

template-img

 

Del denne nyhed på Facebook