Hjem SitemapFredag d. 21. december 2012 kl. 08:28 af Pia Sadolin

En varm julehilsen fra Brøndby Gymnasium,

Introduktionen af iPads i 1.g-klasserne er som nævnt gået rigtig godt. Det øger aktiviteten, at alle kan tilgå boardet via apple-tv. Har en elev en god løsning på f.eks. en indviklet matematikopgave, kan elevens skærm ”komme på boardet”, så alle de andre kan studere løsningen. Det ansporer både til et dynamisk arbejdsmiljø og ægte videndeling i klasserummet.
 

I slutningen af januar skal der på Brøndby Gymnasium være en erfaringsopsamlingskonference, hvor vi og en række andre gymnasier skal drøfte it-pædagogik, iPads og styrkelse af indlæringen i forsøget på at afdække, om it har en positiv effekt på elevernes indlæring og lærernes undervisning.
Vores nye fag, informationsteknologi, udvikler sig meget spændende. Dels er faget helt nyt i gymnasiet, dels giver det mulighed for at eksperimentere med nye undervisningsmåder. Bl.a. er der etableret tætte bånd til Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor vi kan få stor gensidig inspiration og gavn af hinanden.
Det er i år også lykkedes igen at få 2 elever med i Akademiet for Talentfulde Unge. Lige siden Akademiets start i 2008, har Brøndby Gymnasium kunnet få 2 nye 1.g-elever optaget årligt. Det vidner om engagerede elever og et højt fagligt niveau.
 

Vi har i året, der er gået, fokuseret mere på elevbårne aktiviteter og talentudvikling.  De mange idrætstalenter klarer sig fortrinligt og derfor vil vi også gerne have spot på alle de andre talenter, der ”bare” venter på en scene at udfolde sig på. Det er et forholdsvis nyt felt for os, som vi lægger mange resurser i at dyrke frem.
Overfor de mange grundskoler, som Brøndby Gymnasium får elever fra, har vi anlagt en charmeoffensiv med besøg i november og december måned. Et par stykker i januar bliver det også til. For mig har det været en meget givende oplevelse at komme ud på skolerne og opleve deres elever, lærere og undervisningsmiljøer. Og det er åbenlyst, at vi kan gavne hinanden og vores elever gennem et tættere og mere formaliseret samarbejde. Det kunne der arbejdes videre med og det bliver der også.:-)
 

Som afslutning på året 2012 blev der sædvanen tro afholdt julefodboldturnering. Lærerne var forsvarende mestre. Det er de ikke næste år. Faktisk er der ingen forsvarende mester næste år i og med årets julefodboldturnering blev vundet af 3.n. Tillykke til dem.
Året 2012 blev også markeret med indførelsen af en ny tradition på Brøndby Gymnasium: lærernes Luciaoptog – et både bevægende og meget underholdende optrin.
 

En stor og varm tak til gymnasiets dygtige medarbejdere, dejlige elever og loyale forældre for året, der gik.
Vi glæder os til et spændende 2013, så på gensyn i det nye år.

 

På Bestyrelsens vegne
Pia Sadolin
Rektor

 

Del denne nyhed på Facebook