Hjem SitemapFredag d. 7. februar 2020 kl. 10:36 af Pia Sadolin

Nyt til Vinterferien

I strålende solskin og med en dag, der er blevet næsten 2 timer længere, skal I alle have en vinterferiehilsen med på vejen.

Den allerbedste oplevelse efter skolestart oven på Nytåret var vores Orienteringsaften, 22. januar. Det gik bare så fint. BGs mange elever gjorde en rigtig god figur. De var overalt. Smilende og imødekommende ved indgangen, rundt omkring i Laudrup Lounge og på 1. salen, på scenen, ved boderne og til sidst ved udgangen. Der var ikke en eneste gæst, der ikke blev taget hånd om. Og der kom rigtig mange på besøg.

 

Vi evaluerer selvfølgelig hele arrangementet med henblik på at gøre det endnu bedre næste gang. De mange tilbagemeldinger fra både forældre og (forhåbentlig) kommende elever – samt indskrivningslistens efterfølgende vækst – tyder på, at Orienteringsaftenen fungerer rigtig godt som præsentation af BG og som rekrutteringsarrangement.

 

Onsdag den 5.2. var BG vært for en god, gammel tradition: Mød din fremtid
For 4. gang havde studievejlederne arrangeret, at 10 af BGs gamle elever fortalte om deres uddannelsesveje og nuværende karrierer. 3.g’erne fik mulighed for at stille spørgsmål og snakke med unge mennesker (altså de gamle BG-elever), der selv ”for nylig” havde stået med en færdig studentereksamen. Stemningen var høj med pizzaer, workshops og efterfølgende middag for de gamle elever, der havde valgt at bruge deres fritid på at deltage i arrangementet. Det gør vi meget gerne om igen næste år for nye 3.g’ere.

 

Torsdag den 6.2. deltog idrætskoordinator Thomas Anker og jeg i første del af en stor evaluering, som Idrættens Analyseinstitut (Idan) foretager for Team Danmark. Det er hele uddannelsesordningen for TD-atleter, som Idan nu er i gang med at kigge efter i sømmene. Det er nogle år siden en sådan grundig evaluering blev gennemført og det er Team Danmarks vurdering, at reformerne indenfor ungdomsuddannelserne kalder på et nyt grundigt eftersyn af de fleksible ordninger, der tilbydes atleterne. Sammen med en række udvalgte samarbejdspartnere indenfor ungdomsuddannelserne skal Brøndby Gymnasium de næste måneder bidrage til den omfattende undersøgelse, der naturligvis også vil indebære dataindsamling fra de implicerede TD-atleter på skolerne. 

 

Vi tror, Brøndby Gymnasium kan bidrage med frugtbare indspark og ser frem til at få rapporten præsenteret og diskuteret i maj måned.

 

Jeg har været inde på www.uddannelse.dk for at tjekke en ellers ret udskældt parameter for øjeblikket, nemlig eksamenskaraktererne. For BG kan eksamenssnittet godt bruges til at evaluere TD-ordningen og Brøndby modellen hos os. Jeg har kigget på BGs eksamensresultat i 2019 overfor nabogymnasier og gymnasier, som vi sammenligner os med ift. profil og søgning af elever fra Vestegnen. I alt 7 gymnasier. Jeg beregnede deres gennemsnit ift. BG:

 

 

Konklusion: Brøndby modellen fungerer. For alle vore elever.

 

Det er en konklusion, som vi bringer med videre i vores arbejde med de 3 fokusområder, vi mener kendetegner Brøndby Gymnasium. I dette dokument kan I læse mere om vores arbejde med fokusområderne set i relation til Elevtrivselsundersøgelsen.

 

Umiddelbart efter vinterferien afholder vi et arrangement om hvad vil det sige at blive 18 og myndig? Er det noget jeg skal forberede mig til eller kan jeg det bare? 
Det er den 19.2. og foregår i 4. modul for 2.g- og 1.hf-eleverne. Senere på dagen/først på eftermiddagen følger det samme tema for forældrene. Invitation er sendt ud med tilmelding i Lectio, men jeg vil alligevel gøre lidt ekstra reklame – særligt for forældrene.

 

Livet består af mange overgange og hvad vil det sige for forældre lige pludselig at have et barn, der er myndigt, men fortsat går i skole? Som på sin 18-års fødselsdag ændrer status fra barn til ungt voksent menneske? Og som dermed ikke længere er forpligtet til at fortælle noget som helst derhjemme om, hvordan det går i skolen. 

 

Jette Fledelius, High Performance- & udviklingskonsulent samt Master i Mental Træning, vil komme med tips til at skabe fælles grundlag i familien for at tale om den ansvarlighed, der følger med at blive juridisk myndig. Hvad betyder det for relationen mellem skole/elev/forældre, f.eks. i tilfælde af fravær eller mistrivsel. 

 

Hvordan snakker vi om det? 

 

 

Det blev godt nok en meget lang vinterferiehilsen. 

 

Til allersidst vil jeg også henlede opmærksomheden på, at vi i løbet af februar gerne vil nedsætte en ny indsatsgruppe/Task Force, som skal sparre med bl.a. mig om BGs fysiske rammer og indretning. Bestyrelsen og jeg har udarbejdet et kommissorium om indsatsgruppens opgaver og vi håber, at nogle af jer vil have lyst til at deltage. Vi har ikke sendt invitationen ud til 3.gerne og deres forældre – bare hvis der skulle sidde nogle og tænke: Det har jeg da ikke hørt om før :-)

 

Nu ikke mere her fra. Hav en dejlig vinterferie. Jeg håber, vi på BG får styr på knæskaderne blandt lærere og elever, men må erkende, at den slags har det med at tage længere tid end beregnet. Heldigvis har vi ansat nogle dygtige og veluddannede vikarer, så plan B er klar.

 

Pia Sadolin

 

Del denne nyhed på Facebook

 
 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail: bg@brondby-gym.dk

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ