Hjem SitemapTirsdag d. 2. juli 2019 kl. 13:31 af Pia Sadolin

Sommerhilsen, juli 2019

I fredags, den 28. juni, havde vi alle på Brøndby Gymnasium én af årets bedste arbejdsdage. Dimissionen. Hvor alle studenterne fejres og får deres eksamensbeviser.

Hele 17 studenter skulle i år løbe efter de 3 lastbiler, da vi forlod Brøndby Gymnasium og kørte over til Brøndbys Rådhus. De havde fået karakteren 12 i det sidste fag og skulle derfor traditionen tro løbe efter bilerne helt over til rådhuset. Jeg havde fornøjelsen at sidde sammen med chaufføren i den forreste bil og det var en dejlig oplevelse at vinke til alle de forbipasserende, som ringede med cykelklokken eller bilhornet. Borgmester Kent Max Magelund holdt en veloplagt tale for de nyudsprungne studenter i Byrådssalen og diskede op med diverse lækkerier.

Derefter var der fotografering af borgmesteren sammen med en masse glade studenter, alle iført kampagnetrøjen: Alt er muligt (#AltErMuligt), inden studenterne kvitterede med en dans i Rådhushaven, før de atter hujende entrede lastbilerne og drog afsted til de første ventende forældre på ”besøgsruten”. Borgmesteren selv gjorde klar til dagen efter at starte sammen med Team Rynkeby Vestegnen på cykel fra Brøndby til Paris. Man må sige, at BG og borgmesteren er i syncJ

 

Min sommerhilsen gælder selvfølgelig alle de glade studenter, som vi nok ikke skal se lige med det samme igen, men bestemt også de 1. og 2.g’ere, der afsluttede gymnasieåret 2018-19. Dem ser jeg frem til at byde velkommen tilbage til et nyt travlt skoleår efter sommerferien.

 

Vi har haft et hektisk år med galla på SOSU-skolen, dimission i Europa Lounge og implementering af reformen og nye klassedannelser ovenpå grundforløbet, samtidig med at den gamle gymnasieordning levede videre i 3.g-klasserne. Det kommende skoleår byder på fuldt implementeret reformordning. Og forhåbentlig også med både galla og dimission tilbage i Laudrup Lounge.

 

Jeg kommer til at savne AT = almen studieforberedelse, som ikke videreføres. AT er en eksamen, som handler om at demonstrere 2 forskellige fags bidrag til at belyse en sag. Eleven skal forklare fagenes samspil og hvorledes de med deres forskellige metoder og videnskabelse kan øge forståelsen for sagen og dens aspekter. Det er virkelig en eksamen, hvor eleven kan forklare og synliggøre fagenes anvendelse. Vi har udviklet en flot tradition for høje karakterer i dén eksamen og præcis AT-karakteren rummer faglig viden, nysgerrighed, forståelse og anvendelse, hvilket er fjernt fra udenadslære og reproduktion. Man kan håbe – som et plaster på såret – at den mundtlige eksamen i SRP følger op på ATs metodeindhold og anvendelsesorientering. Det vil vise sig næste år.

 

Det vil også vise sig, i hvilket omfang den nye undervisningsminister vil gøre en forskel. Både når det gælder besparelser i uddannelsessektoren og med hensyn til modstand mod netadgang ved skriftlige eksaminer. Merete Riisager havde den klare opfattelse, at kan eleverne snyde, vil de gøre det. Ifølge hende var der opstået en snydekultur på gymnasierne, som et resultat af adgangen til internettet under eksamen.

 

Jeg har den lige så klare opfattelse, at digitale kompetencer er en vigtig faktor i gymnasiernes ansvar for at gøre eleverne så dygtige, som de kan blive. Ikke til at snyde, men til at håndtere, anvende og skabe med digitale værktøjer. Derfor skal vi i undervisningen inddrage og udvikle de digitale muligheder og elevernes digitale dannelse. Da eksamen skal afspejle den daglige undervisning, giver det ikke mening at ”slukke for nettet”, mens eksamen afvikles. Hele den problemstilling håber jeg Pernille Rosenkrantz-Theil har en mere nuanceret holdning til. Og ikke mindst håber jeg – og med mig hele uddannelsessektoren, at det nu er slut med 2%-besparelser og omfordeling.

 

Når det er sagt, kan jeg sagtens blive bekymret over den tid, der kan gå med at anvende big data som styringsparameter. Og til hvad? Vi risikerer at måle det, der kan måles, snarere end at koncentrere os om det, der har effekt på og værdi for elevens læring.

I stedet bør vi få fokus tilbage på de verdener af faglighed, som bl.a. gymnasiets diversitet repræsenterer, der binder os sammen som samfund og kultur. Vi har i Danmark en tradition for åbenhed; overfor hinanden og overfor inspiration udefra. Vi er kendetegnet ved at være en åben økonomi med stor samhandel og interaktion over grænserne. Vi har ift. vores størrelse mange uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet – både boglige og erhvervsfaglige. De er befolkede med fagfolk. Lyt til dem og deres erfaringer, giv samtalen en chance. Danmark er ikke en nation af snydere, vi er faktisk meget regelrette, men der er mange måder at nå resultater på og der skal være plads til forskellighed – også når det gælder uddannelsesverdenens fagudbud og faglighed. Man skal ikke kun lade tal tale deres eget sprog.

 

Den nye persondatabeskyttelsesforordning, som I alle er blevet konfronteret med gennem elevsamtykkeerklæringer mm., har taget meget tid at få ind i vore procedurer og vil det næste skoleår fortsat fylde en del. I bund og grund handler det om beskyttelse af den enkelte mod f.eks. virksomheders misbrug af følsomme data. Som sådan et vældigt sympatisk initiativ og ikke mindst en beskyttelse af borgere i lande, der er mindre åbne og regelrette end Danmark. Jeg håber blot ikke, at den tillid, vi hidtil har haft til hinanden om ansvarlig omgang med data, vil afløses af mistillid og forventning om misbrug, hvis ikke diverse samtykkeerklæringer og databehandleraftaler er udformet først. Det kan lægge en voldsom begrænsning på vores udfoldelsesmuligheder og åbenhed overfor hinanden og folk udefra. Heldigvis er fornemmelsen, at det første år med GDPR er forløbet gnidningsfrit og at folk langt hen ad vejen giver samtykke til os, så vi fortsat kan vise glade og informative billeder fra BGs hverdag.

 

Vi har netop afsluttet første år med studieretningen Idræt A, Samfundsfag A og matematik B. Eleverne går nu i gang med 2.g og skal for alvor prøve kræfter med Idræt A-fagets projektkrav. Det bliver spændende at følge.

 

En anden nyskabelse, jeg glæder mig til, er Sport HF. 15. august byder vi velkommen til 23 elever, der skal prøve kræfter med HF. Vi ser alle frem til at følge holdet og jeg vil supplere min rektoropgave med lærerrollen som underviser i geografi. Jeg skal indgå i fagligt team med 2 af vore dygtige lærere i kemi og biologi. Det bliver en fornøjelse.

 

 

Rigtig god sommer,

Pia Sadolin

Rektor

 

Del denne nyhed på Facebook

 
 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail: bg@brondby-gym.dk

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ