Hjem SitemapTirsdag d. 12. marts 2019 kl. 13:20 af Pia Sadolin

Verden er blevet digitaliseret og fremtidens skole bliver også mere digital

Vores elever er ikke snydepelse

 

Som børn så vi frem til Disney sjov, der med den velkendte kendingsmelodi, tonede frem fredag kl. 19 – med fredagsslik. I dag vælger børn og unge her og nu, hvad de vil se på Netflix og HBO – on demand.

 

Vi er gået fra få til mange indtryk og jo bedre vi forstår og behersker det digitale, desto bedre kan vi begå os i den digitale verden. I fremtidens digitale skole er vi nødt til at lære børn og unge at agere i denne digitale verden – som vidende, demokratiske, moralske og sociale væsner. Viden tilegnes og sættes i spil på en helt ny måde.

 

De aktuelle diskussioner om (gymnasie)elever, der snyder til eksamen med de digitale værktøjer og at der derfor er behov for at overvåge deres færden med Den digitale prøvevagt synes at være udtryk for, at Undervisningsministeriet panikker for at fremstå  handlekraftigt – med en masse nye regler til følge. Jeg vil gerne slå et slag for en frugtbar debat om digitaliseringen i skolen med fokus på at forene dannelse, digital læringsteknologi og innovativ kreativitet i et etisk, værdiskabende lys.

 

Digitale teknologier bør være en naturlig del af skolens hverdag og derfor også eksamen. Det skal lærere og elever udvikle i fællesskab.

 

Som medlem af Undervisningsministeriets udvalg til forebyggelse af snyd skrev jeg den 1. marts 2019 til udvalgets formand:

 

Dato: fredag den 1. marts 2019 kl. 16.14

 

”Kære Søren,

Jeg kan som bekendt ikke deltage i det kommende møde i Snyd-arbejdsgruppen.

Jeg takker for det tilsendte materiale, som er meget omfattende.

Omfanget giver mig anledning til bekymring:

Jeg tror, vi risikerer, at flytte opmærksomhed fra det centrale – at afvikle eksamen under gode og trygge forhold med fokus på fremme af elevens præstation – til en rammeopmærksomhed – der skaber usikkerhed hos både elever og vagter om, hvorvidt de nu har forstået de mange regler rigtigt. Dette er jo langt fra en regelforenkling…

Dernæst elevernes stemme i hele det her. Jeg har snakket med vores elevråd om bestræbelserne på at forhindre snyd til eksamen, herunder DDP, og har fået flg. bemærkninger fra deres ”talskvinde”:

 

Dato: fredag den 1. marts 2019 kl. 13.46

 

Hej Pia 

Angående den digitale prøvevagt som vi skal downloade på vores computere, der under prøven tager screenshots af vores computere. 

Vi bliver her bekymret for hvordan billeder af vore computere (som jo er vores egne private devices) bliver håndteret. Vi har private billeder på både skrivebordet og lign., hvor bliver de billeder lagt hen og hvordan kan vi sikre os, at vores billeder ikke bliver lagret.? Dette er en bekymring, som vi også kan se på blandt andet Facebook og andre blogs. 

Vi er samtidig bekymrede for, hvor meget den kan lagre, da vi har jo har mange steder, vi skal logge ind på i løbet af en sådan prøve. 

  

Jeg har vedlagt opslag på facebook samt et link til en blog med samme bekymringer. 

 

Mvh Sara Ingvartsen 

  

”Som du kan læse, føler eleverne sig ikke helt trygge ved systemet. Jeg har orienteret dem om, at eksamensregler overruler og at der selvfølgelig er taget alle hensyn til beskyttelse af elevernes private data.”

 

Andre gymnasier protesterede også, så terminsprøven i dansk, torsdag d. 7. marts, som skulle prøvekøre Den digitale prøvevagt, blev gjort frivillig. Dvs. eleverne kunne vælge IKKE at installere DDP. Mange lod være, men de der testede systemet oplevede, at det crashede gang på gang med enorm irritation for de ramte elever og ringere koncentration omkring prøven. Den oplevelse gik selvfølgelig ikke stille af.

Lige midt i diskussionen om Den digitale prøvevagt lanceredes så en ny undersøgelse i medierne om snyd i grundskolen og gymnasiet. Tanken, at den digitale overvågning skulle legitimeres, ligger lige for.

Ud af 3.000 grundskoleelever har 756 elever svarende til 25 % svaret og ud af 3.000 gymnasielever har 801 svarende til 27 % svaret. Denne meget lave svarprocent får dog ikke Undervisningsministeriet til at ryste på hånden i de konklusioner, som sendes ud.

Der skelnes mellem flere former for overtrædelser. Af relevans her er, når det gælder decideret snyd til prøverne. 3.9 % af de 810 gymnasielever svarer, at de har snydt. I absolutte tal er der tale om 31 elever, eller 1 % af de 3.000 mulige deltagere i undersøgelsen.

Jeg synes, man konkluderer på en meget usikker statistisk sample, at der er behov for digital overvågning af prøverne, fordi eleverne snyder. Vi risikerer, at der sættes en dagsorden omkring de unge, som nogle  der pjækker, snyder og er dårligere end tidligere…

Jeg vil opfordre til at diskussionens fokus fjerner sig fra flere regler og mistænkeliggørelse til at koncentrere sig om de enkelte skolers erfaringer og indsatser for at udvikle eleverne til kreative it-producenter, kritiske tænkere og kompetente forbrugere af digitale teknologier uden snyd.

Det er opgaven.

 

Del denne nyhed på Facebook