Hjem SitemapTorsdag d. 7. marts 2019 kl. 15:20 af Karina Norqvist Nielsen

SØG NU! KJELD RASMUSSENS REJSELEGAT STØTTER UNGES STUDIE- OG IDRÆTSAKTIVITETER

Skal du på studie- eller sportsrejse er her en mulighed for at få hjælp til rejsen. Kjeld Rasmussens Rejselegat yder støtte til unges studie- og idrætsaktiviteter. Deadline for ansøgninger er 1. april 2019.

 

I forbindelse med forhenværende borgmester i Brøndby Kommune, Kjeld Rasmussens 90 års fødselsdag blev Kjeld Rasmussens Rejlegat oprettet. Legatet tjener til minde om Kjeld Rasmussens uovertrufne arbejde og store resultater for Brøndby Kommune og Brøndbyernes IF.

 

Legatets formål er, at støtte unges studie- og sportsaktiviteter. Ansøgere skal være under 18 år og opfylde mindst to af følgende kriterier:

 

  - Bosat i Brøndby Kommune.
  - Medlem af og aktiv sportsudøver i en af Brøndby Kommunes idrætsforeninger.
  - Under uddannelse på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i Brøndby Kommune.

 

Der kan ansøges om støtte til studieophold, så elever i uddannelsesforløb kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Desuden kan der ansøges om støtte til sportsrejser og sportsophold, så medlemmer af idrætsforeninger kan deltage i eksempelvis træningslejre og turneringer.

 

Personer der bliver betalt for at være sportsudøvere kan ikke opnå støtte fra legatet. Ansøgning kan fremsendes af enkeltpersoner idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner med den krævede tilknytning til Brøndby Kommune. 

 

Der kan maksimalt ansøges om 3000 kr. pr. person. Der er to ansøgningsrunder om året. Deadline er 1. april og 1. september

 

Legatet administreres af foreningen BIF’s Venner. Legatudvalget udgøres af Jan Bech Andersen, Pia Sadolin, Henrik Sørensen, Per Bjerregaard og Morten Bødskov

 

Her finder du ansøgningsskemaet og fundats for legatet

 

Del denne nyhed på Facebook