Hjem SitemapOldtidskundskab

Hvorfor er det hvide hus hvidt? Hvordan og hvorfor hænger retorik og demokrati sammen? Var Achilleus fra Troja i virkeligheden kæreste med Patroklos? Dette og meget mere kan man lære i Oldtidskundskab.

 

Oldtidskundskab er læren om den græske og romerske oldtid og dens betydning for nutiden. Den måde vores verden er indrettet samfundsmæssigt og rent fysisk har rod i antikke traditioner. Fagets mål er at afdække disse traditioner. Faget dækker et bredt spektrum af den græske-romerske civilisation f.eks. kunst, drama, filosofi, historie og litteratur. Dermed kommer du til at lære om græsk kunst og dens betydning for udformningen af feks. Københavns bygninger og monumenter. Du vil lære om den europæiske filosofis begyndelse via Sokrates, Platon og Aristoteles, du vil lære om begyndelsen på den europæiske teatertradition og dens betydning for Hollywoods spændingskurve. Du vil også lære om litteraturens begyndelse ved at læse de store heltedigte Odysseen og Iliaden, der ligger bag filmen Troja og vi vil diskutere, hvorfor er vi så optagede af de antikke helte som ligger bag film som 300, Herkules, Alexander, Gladiator osv. Du vil lære om verdens første demokrati, og diskutere om det kan bruges i verden i dag. Og vi kan diskutere om retorik er godt og vigtigt at lære, når man skal deltage i vores eget demokrati eller bare tom indpakning, der kan bruges til at manipulere med. Vi kan diskutere civil ulydighed, eller moral eller....

Faget er et obligatorisk C-niveau. Det ligger som regel i 3g.