Hjem SitemapSamfundsfag

Samfundsfag er obligatorisk på både HF og STX. 

 

HF 

På HF indgår samfundsfag på c-niveau i KS-pakken. Her har man samfundsfag sideløbende med de to andre kultur-og samfundsfaglige fag historie og religion.  Indenfor samfundsfag arbejdes der med sociologi, politik og økonomi (se uddybning nedenfor under C-niveau. 

 

 

STX 

På STX udbyder vi samfundsfag på flere niveauer: 

 

 • C-niveau  

  C-niveau læses over 1 år (typisk i 3.g, hvis man har valgt en studieretning som ikke har samfundsfag på A- eller B-niveau).

  Der arbejdes med emner inden for sociologi, politik og økonomi på et grundlæggende niveau. 

  Sociologi beskæftiger sig med relationer mellem mennesker både på et samfunds- og individniveau og ser fx på hvordan den enkelte skaber sin identitet, hvilken betydning ulige opvækstvilkår har for mennesker eller på hvad de seneste 30-40 års ændringer i familiestrukturen fører med sig. 

  Politik beskæftiger sig bl.a. med demokrati, politiske holdninger og ideologier og ser fx på hvad de forskellige partier står for, forskelle mellem konservatisme, liberalisme og socialisme eller ser på årsagerne 

  Økonomi beskæftiger sig bl.a. med velfærdsstatens indretning og pengestrømmen rundt i samfundet og ser fx på hvilke værktøjer politikere har til rådighed når det gælder om at finde vej ud af en økonomisk krise eller på hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står over for. 

 

 • B-niveau (læses over 2-3 år) 

  På B-niveauet arbejdes indenfor de områder, der er nævnt under C-niveau, men på et mere uddybende niveau og med en større grad af projektarbejde, valgfrie emner samt elementer af skriftlighed. 

   
 • A-niveau (læses over 3 år)

  På dette niveau læses de tidligere nævnte områder på det mest avancerede niveau. Der er en betydelig skriftlig dimension og der er indeholdt større krav til anvendelsen af teorier og metoder. Derudover dækker A-niveauet kerneområdet international politik.? 

  International politik beskæftiger sig bl.a. med politik på globalt plan og ser fx på terrorisme i forhold til konventionel krig, hvorvidt USA kan forventes at holde fast i en global lederposition eller på globaliserings indhold og betydning for stormagter såvel som småstater.