Hjem SitemapEngelsk

Engelsk er ikke blot modersmål for millioner af mennesker i England, USA, Canada, Australien og en række andre lande. Det har efterhånden også opnået status af internationalt kommunikationssprog nummer et. At det er en fordel at være god til engelsk er derfor indlysende. Men hvordan bliver man så det? I Undervisningsministeriets lærerplan for faget kan man læse at ”Det er formålet med undervisningen, at eleverne gennem arbejdet med engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden.”

 

På Brøndby Gymnasium arbejder vi med engelsk på en lang række måder. Vi studerer emner, der knytter sig til især engelsk og amerikansk kultur, samfundsforhold og historie, men andre engelsksprogede områder inddrages også. Indholdet kan være så forskelligt som våbenlovgivning i USA, hooliganisme i England og kærlighedsdigte fra middelalderen til moderne tid, men uanset indholdet vil du møde en stor variation af teksttyper og arbejdsmetoder med fokus på at forbedre såvel din forståelse af læst og talt engelsk som din egen evne til at videreformidle din viden både mundtligt og skriftligt. IT indgår som en integreret del af undervisningen og bruges bl.a. til informationssøgning og grammatik- og gloseøvelser.

 

Engelsk er et obligatorisk fremmedsprog og kan vælges på B niveau (2 år) eller på A niveau (3 år).