Hjem SitemapFysik

Fysik er et obligatorisk fag på gymnasiet.

Alle elever skal minimum have det på C-niveau. På Brøndby Gymnasium udbydes altid en naturvidenskabelig studieretning, hvor man har fysik på B-niveau. Langt de fleste naturvidenskabelige og en del sundhedsvidenskabelige uddannelser har B-niveau som adgangskrav.

 

Det er muligt at få fysik på A-niveau, hvis nok (min. 7) elever tager det som valgfag.

 

I fysik laver vi eksperimenter og lærer fysikkens love at kende. Herigennem bliver det muligt for os at forklare naturfænomener f.eks. regnbuer, jordskælv, tsunamier, formørkelser, tidevand osv.

 

Fysikken hjælper os til at forstå den fysiske baggrund for musik, lyd, vandbølger. Vi behandler forskellige energirelaterede emner som elforsyning, fjernvarme, brintbiler og atomkraft. Vi lærer at analysere og forstå bevægelser via studier af hastighed og acceleration.

 

I fysik lægges der vægt, at eleverne laver eksperimenter.
Alle niveauer indeholder noget kernestof og valgfrie emner. Kernestoffet fra det lavere niveau indgår i det højere niveau.

 

Oversigt

  Kernestof Undervisning / Eksamen
Fysik C Energi
Omdannelse mellem energiformer.
Den nære astronomi (formørkelser, årstider, solsystemet)
Big Bang / Universets udvidelse.
Lyd, lys og sanser.

1-2 moduler om ugen.
Omkring 5-6 opgaver / rapporter.
 

 

 

 

Fysik B Radioaktivitet
Simple elektriske kredsløb
Bevægelser.
Kræfter (Newtons Love)
Atommodeller (optagelse og udsendelse af lys)

Ca. 2 moduler om ugen.
Omkring 12 opgaver / rapporter.
1½ times eksperimentel eksamen i grupper efterfulgt af teoretisk prøve med forberedelse (24 min)

 

Fysik A Mere komplicerede bevægelse og kræfter.
Sammenstød mellem genstande og partikler.
Kræfter og bevægelser i svingende systemer (penduler / fjedre).
Cirkulære bevægelser ex. Planeternes bevægelse om solen.
Fysik i det 21. århundrede (laserfysik, stjerneudvikling o.l)

ca. 2 moduler om ugen
Omkring 15 opgaver / rapporter.
2 times eksperimentel eksamen i grupper efterfulgt af teoretisk prøve med forberedelse (24 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det præcise krav og indhold i fysikundervisningen kan findes på dette link til Undervisningsministeriets hjemmeside.På Brøndby Gymnasium kommer du til at opleve et helt særligt sammenhold. Vi er et dejligt lille gymnasium, hvor alle kender alle. Med glasvægge i alle lokaler kan man altid se, hvad de andre klasser laver, og hvis man leder efter en lærer, går man bare en tur på gangen og kigger ind af ruderne.
 


 

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send SIKKER mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 11:25
& 12:00 - 14.00

 

PERSONALE 
LEDIGE STILLINGER

FIND VEJ