Hjem SitemapIdræt

Idræt er både et fag – og en del af en aktiv livsstil.
Derfor kan du både finde idræt som et obligatorisk, fagligt gymnasiefag, som et 1-årigt tilvalgsfag, som en del af fagpakken på HF eller som studieretningsfag på A-niveau.
Idræt indgår naturligvis også som en del af de frivillige tilbud på Brøndby Gymnasium og selvfølgelig også som en del af den daglige snak på skolen.

Idræt på C-niveau er en fast del af undervisningen for alle elever i alle tre gymnasieår på stx. Du kan desuden vælge idræt på B-niveau i 3. g, eller du kan ved din start på gymnasiet vælge idræt som en del af fagpakken på din studieretning. Det betyder, at du kan læse idræt som studieretningsfag sammen med samfundsfag på A-niveau og matematik på B-niveau, og på B-niveau indgår idræt i fagpakken med bl.a. biologi på A-niveau og kemi på B-niveau. På HF indgår idræt på B-niveau som en fast del af din HF-pakke.

Der ud over er idræt en meget aktiv del af Brøndby Gymnasiums frivillige undervisning – kaldet linieidræt.


Idræt på C-niveau (obligatorisk for alle stx-elever)
I gymnasiet har alle elever i Danmark idræt på C-niveau i alle tre år i et omfang, der svarer til et ugentligt modul. Undervisningen er ud fra bekendtgørelsen praktisk orienteret, hvilket betyder at alle timer foregår omklædt og med sved på panden. Idrætsteori inddrages på C-niveau kun i et omfang, så det kan være med til at forstærke, uddybe eller perspektivere den kropslige oplevelse. Undervisningen er organiseret indenfor 3 hovedgenrer kaldet ”boldspil”, ”klassiske og nye idrætter” samt ”musik og bevægelse”.

Ud over velkendte idrætter som fodbold, håndbold, dans, atletik, basketball, gymnastik, volleyball, og badminton kaster vi os også over skumtennis, cirkeltræning, ultimate, orienteringsløb samt forskellige variationer af baseball og amerikansk fodbold. Endelig lærer alle elever at danse Les Lanciers som forberedelse til vores årligt tilbagevendende galla.
I 1. g starter vi med et teambuildingforløb, og du skal desuden opfinde og afprøve dit eget boldspil samt være med til at udarbejde og fremvise et opvarmningsprogram. I 2. g stifter du bekendtskab med kompetetiv træning, mens 3. g både byder på en kreativ performance og arbejdet med et selvvalgt træningsprojekt indenfor styrke – eller konditionstræning.

Idræt på B-niveau (som valgfag i 3. g, en del af fagpakken på din stx-studieretning eller fast del af din HF)

På Brøndby Gymnasium er der mulighed for at vælge idræt på B-niveau enten som en del af fagpakken på din studieretning, som et frit valgfag i 3. g eller som en fast del af din HF-pakke. På B-niveau arbejder vi med idrætsgrene, som holdet er med til at vælge i starten af forløbet, og undervisningen er jf. bekendtgørelsen fordelt med 50 % praktik og 50 % teori. Teorien kobles til de valgte idrætsgrene gennem skræddersyede forløb, der på en god og meningsfuld måde får sat noget af den mere grundlæggende og udfordrende teori i spil, så den boglige viden kan omsættes til konkrete idrætslige oplevelser hos dig selv som elev. Eksempler på forløb kunne være ”Styrketræning, testning og doping”, ”Pulsmåling i ketcherspil”, ”Videoanalyse i 100 m. løb”, ”Mentaltræning i redskabsgymnastik”, ”Fankulturer i fodbold” eller ”Opladning til kamp”.
 
Idræt på A-niveau (kan vælges som studieretningsfag sammen med samfundsfag A og matematik B)
Som noget helt nyt fra skoleåret 2017-2018 har vi som det ene ud af kun to gymnasier i Danmark fået muligheden for at udbyde idræt på A-niveau. Ud over de elementer, der indgår i idræt på C –og B-niveau, så indeholder idræt på A-niveau i særdeleshed 3 elementer omhandlende innovation, de naturvidenskabelige fags anvendelsesmuligheder i praksis samt dybdegående skriftligt, teoretisk arbejde. Det bliver både til glæde for din egen idrætslige kunnen såvel praktisk som teoretisk, men der vil også åbne sig mulighed for at lære idrætsfaget at kende fra forskerens og videnskabsmandens perspektiv. Hvordan kan præstationer optimeres ved hjælp af videoanalyse og inddragelse af matematiske modeller? Hvordan kan du blive klogere på din egen krop og bedre til eksempelvis atletik ved at inddrage fysikkens love i dit træningsforløb? Er det muligt at udvikle en smørelse til forskellige bådtyper, der giver danske sejlsportsudøvere en fordel på lige fod med den, som kendes i skisporten, når svenske og norske langrendsløbere smører deres ski? Hvordan kan man motivere inaktive borgere til at bevæge sig mere i et sundhedsorienteret perspektiv? Det er blot nogle få eksempler på områder og spørgsmål, som idræt på A-niveau kan komme til at indeholde.