Hjem SitemapInformatik

Informatik er et praktisk og kreativt fag, hvor du dels arbejder med at lave små egne IT-produkter og dels får en grundlæggende viden om samspillet mellem informatik og samfundet - både i forhold til den enkelte bruger og fx erhvervslivet. 

 

I timerne arbejdes med mange forskellige programmer og IT-produkter. Det er et udpræget gruppearbejdefag, og der laves mange små projekter. Nedenfor på denne side kan du se 

eksempler på projekter, som er lavet i informatik C.

 

Informatik C er obligatorisk for elever på studieretningen Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C, og kan vælges af elever på studieretningerne Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B og Matematik A, Fysik B, Kemi B.

 

Informatik B kan vælges af elever på studieretningen Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C, studieretningen Engelsk A, Spansk A, Mediefag B, og studieretningen Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B. Informatik B er obligatorisk for elever på studeretningen Engelsk A, Spansk A, Informatik B.


Hvad arbejdes der med i informatik? Her er nogle aktuelle eksempler:

 

 

Billedmanipulation

Vi bombarderes dagligt af billeder, som på den ene eller anden måde påvirker os. Mange billeder er efterbehandlede, så de ikke nødvendigvis er en korrekt gengivelse af virkeligheden. I dette forløb arbejdes der med at forstå hvordan billeder digitaliseres og hvordan de kan ændres, f. eks. gennem filtre eller ved at indsætte elementer fra flere forskellige billeder. Derudover diskuteres hvilken effekt det har på samfundet og individet, at vi omgiver os med manipulerede billeder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamespil 

Spil på computer, mobil eller tablet er big business. I dette forløb beskæftiger vi os særligt med reklamespil - altså spil der skal få os til at synes godt om en vare eller et budskab.

 

Vi ser på reklamespillets historie, undersøger forskellige typer af spil og målgrupper.

 

Til sidst i forløbet producerer vi vores egne spil i programmeringssproget scratch. Du kan spille spil, der er produceret i undervisningen her. Prøv f. eks. at beskytte isbjørne mod forurening, holde elever vågne i undervisningen, eller at blive fri for cigaretter.

 

 

 

Interaktive test 

Langt de fleste af os har prøvet tage interaktive test eller quizzer på nettet. Det kan være alt fra influenzatest til uddannelsesvalg. I informationsteknologi på C-niveau har vi afprøvet forskellige test, diskuteret deres fordele og ulemper, og derefter programmeret egne test og quizzer i programmeringssproget scratch.

Her er eksempler på test, som elever på informatik C har produceret i efteråret 2012 - klik på testen for at prøve den:

  

 

 

 

Computerens anatomi 

Hvornår opfandt man computeren, og hvilken udvikling har den gennemgået? Hvilke dele består en computer af, og hvordan skal de sættes sammen?

 

Hvad er trelagsarkitektur, og hvordan fungerer forbindelsen mellem computeren, servere og andre computere? Det er spørgsmål, som eleverne har besvaret igennem dette forløb. 

 

Vi kom også i detaljer med programmeringsdetaljer som løkke, forgrening og variable, og alle grupper har programmeret deres eget digitale ur.