Hjem Sitemap

Målsætning

Brøndby Gymnasium har deltaget i flere udviklingsprojekter om og med it, som bl.a. er beskrevet i rapporter til UVM og andre (Tablets, Det ny digitale gymnasium, It i skolastisk sammenhæng, Systimes’ i-bogsudvikling). Vi er lige nu involveret i 5 it-udviklingsprojekter. Gennem deltagelse i GLs Attraktive Arbejdspladser har vi fremlagt vores bestræbelser på at implementere anvendelsen af it bredt i lærerkollegiet. Vi har forsøgt os med kursusvirksomhed indenfor it-feltet, som vi skal udvikle yderligere.
Men it tager tid! Som Steen formulerer: Det er svært at tænke pædagogisk og didaktisk omkring brugen af it i undervisningen , før man som lærer behersker den teknologiske ramme til et vist punkt.
 

Det tager også tid, fordi der skal skabes konsensus i lærerkollegiet om, at it-understøttet undervisning gør undervisningen bedre og lettere. Og at kravet om inddragelse af it ikke er en indskrænkning af metodefriheden, men en frisættelse og udvidelse af mulighederne. Den barriere har vi for længst passeret på BG.
 

Undervisning i gymnasiet skal ikke foregå i et lukket rum. Den klassiske almendannelse har altid samtidig skullet være moderne og forholde sig til samfundsudviklingen. Denne fremtidspejling kan ikke undgå i det 21. århundrede at implementere den digitale udvikling . Og diskussionen om, hvorvidt det aktuelle dannelsesbegreb er forældet, afspejler digitaliseringens indflydelse.
Vi skal på BG stille os i spidsen for et moderne dannelsesbegreb, der medtænker de digitale muligheders betydning og forholder sig til de udfordringer, disse muligheder giver med hensyn til omgangsformer, politikudøvelse, kommunikation og meningsdannelse.
Spørger man eleverne, er de glade for en udfoldet it-anvendelse i undervisningen, men ikke hvis computeren bare fungerer som notetager og 28 opslåede skærme i en hestesko med læreren oppe ved tavlen. Eleverne vil deltage. Og her rummer it et enormt potentiale.
 

It er en moderne form for metalsløjd, som kan aktivere elevernes produktfremstillingslyst, og dermed lever it fortrinligt op til at kombinere teori og praksis.
 

Bl.a. derfor er it tendentielt drengenes legetøj. Man kunne påstå at modstanden mod it har et kønspolitisk indhold, piger imod, drenge for. Men ser man på ildsjælene i gymnasiet er der ingen grund til dette forbehold og på forskningssiden er kønnene også ligeligt repræsenterede. Når argumentet, at it kan anvendes som tiltrækning for skoletrætte frafaldstruede drenge (de ofte omtalte 20%), føres i marken, er det altså ikke udtryk for en særlig kønsspecifik tiltrækningskraft ved it, men derimod its mangfoldige anvendelsesmuligheder, der netop ikke er låst fast på lærebogens ensidige begrænsning til det nedfældede ord på papiret, men åbner for en interaktivitet og en personlig frihed til at bruge og omforme undervisningsstoffet, både for lærer og elev.
 

Vores undervisning skal derfor fortsat videreudvikles med moodle, i-pads, apple-tv, pod-cast , Maple TA , i-bøger og APPs. It skal understøtte det høje faglige niveau og vi må sikre, at satsningen på it går hånd i hånd med  tid til at udvikle lærerkollegiets digitale kompetencer.

 

Mål: Vi skal øge fokus på trivsel til fremme af studiemiljøet.