Hjem Sitemap
 

it

Brøndby Gymnasium er et it-gymnasium, der benytter den nyeste digitale teknologi som en vigtig og fuldt integreret del af undervisningens didaktiske og pædagogiske planlægning. På Brøndby Gymnasium mener vi, at digital teknologi er med til at styrke kvaliteten af undervisningen og dermed af elevernes læring. En sådan holdning betyder, at vi kritisk arbejder med at håndtere og forbedre brugen af digital teknologi som et konstruktivt læringsredskab i det 21. århundrede.

 

It er en integreret og naturlig del af al undervisning på Brøndby Gymnasium. I klasserummet bruges computere og tablets sammen med trådløse projektorer via Apple TV. I forbindelse med virtuel undervisning inddrages computeren både traditionelt og nytænkende i en styrkelse af elevernes it-kompetencer og udvikling af nye undervisningsteknikker.

 

På Brøndby Gymnasium er alle lærere it-kompetente både ift. teknisk kunne og ift.  læringsteoretisk at inddrage it i undervisningen.

 

Systemstruktur

Brøndby Gymnasiums it-infrastruktur er på hardwaresiden fuldt udbygget med trådløst netværk, computere og tablets.

 

På softwaresiden skelner vi mellem en primær og en sekundær systemstruktur.

 

Primære Systemstruktur:

Den primære softwarestruktur består af de systemer, som hele skolen benytter. Det drejer sig om følgende:

 

Lectio: 

Er gymnasiets administrative system, der håndterer skema, fravær, karakterer, undervisningsbeskrivelser osv.

 

Moodle: 

Er gymnasiets læringssystem (LMS), der håndterer læringsaktiviteter og ressourcer i de enkelte fag mellem lærerne og eleverne. Yderligere er Moodle et vigtigt videndelingsredskab for lærerne.

 

Microsoft 365: 
Er gymnasiets online kontorpakke, der fungerer på alle platforme – computer/tablet. Her kommunikerer lærere og elever, elever opretter fællesskrivningsdokumenter, hvad enten det er i Word, Excel eller i PowerPoint. 365 platformen tjener også som online backup og lager for både elever og læreres filer.

 

De tre primære systemer benyttes integreret med hinanden og de supplerer hinanden ved at kunne forskellige ting.

 

Sekundære systemer:

Den sekundære softwarestruktur består af en række formelle og uformelle programmer til computere og apps til tablets. Det er software, der skifter hele tiden, afhængigt af den enkelte lærer eller af den enkelte elev. Disse programmer benyttes måske kun af nogle lærere og af nogle elever til meget bestemte og tidsafgrænsede formål. Et vigtigt led i Brøndby Gymnasiums it-profil er at styrke elevernes it-kompetencer. Derfor tilskynder vi eleverne til at finde og afprøve egne programmer og systemer, som de finder brugbare som læringsredskaber. Den sekundære softwarestruktur er således ikke en fast defineret størrelse, men skifter hele tiden.