Hjem Sitemap
 

Internationalisering

Vi lever i et globalt samfund. Derfor skal gymnasiet som helhed og den enkelte elev på Brøndby Gymnasium mærke en samhørighed med det internationale samfund.
 

Det er en del af det moderne dannelsesbegreb at have udsyn og indblik i forholdene i andre lande.
 

På Brøndby Gymnasium skal dette styrkes gennem studieture og elevudveksling.


                    

 

Studieture:
De klassiske studieture i 2.g  på Brøndby Gymnasium går til andre lande i eller uden for Europa. Studieturenes destination og formål er ”defineret/farvet” af studieretningen i den enkelte klasse. Studieturen vil i mange tilfælde kunne virke som overgangen mellem at ”rejse med sine forældre” og ”at rejse alene.” Studieturen er således en vigtig del af den almene dannelse. Det internationale formål er her, at eleverne oplever nye kulturer og ser nye muligheder i andre lande. De skal blive en del af den store verden, fremfor at være tilskuere til den.

                                     

Elevudveksling:
Brøndby Gymnasium har i flere omgange deltaget i udvekslingsprojekter med skoler i bl.a. England, Tyskland og Spanien. Elevudvekslinger kan foregå som hele klasser, mindre grupper eller enkeltelev udveksling. Formålet er i alle tilfælde at give eleverne et dybere indblik i en anden (skole)kultur. Foregår udvekslingen i mindre grupper er det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats for at få bragt oplevelserne fra de enkelte ud til resten af klassen.

 

Internationalisering i den daglige undervisning.
Internationalisering er ikke blot at opholde sig i udlandet. Det drejer sig i lige så høj grad om at bringe udsyn og indblik ind i klasserummet og beskæftige sig med internationale forhold og Danmarks rolle i et globaliseret samfund i de problemstillinger, der arbejdes med i den daglige undervisning. I den sammenhæng er elevernes aktive deltagelse i Operation Dagsværk et meget konkret eksempel på internationalt engagement i verdens brændpunkter. På lignende vis er heldagsarrangementer som valget i USA, klimatrusler mod kloden og rollespil om EU med til at sætte internationale forhold på gymnasieelevernes dagsorden.