Hjem Sitemap
 


Brøndby Gymnasiums organisatoriske struktur

Karakteristik af Brøndby Gymnasiums organisation aktuelt:


Brøndby Gymnasium er en skole præget af organisk vækst og organisk organisation.
Der tilbydes én type uddannelse og der er en meget høj grad af uddelegering. Gymnasiets profil har fra starten været baseret på it, idræt og internationalisering og med beliggenheden på Brøndby Stadion er især idrætskendetegnet slået bredt igennem.

 

Brøndby Gymnasiums organisationsdiagram har taget udgangspunkt i undervisningen som kerneopgave med klasseteamene som opgaveløsere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den projektstyrede del af organisationen:


Kerneopgave: undervisning.
 

Organisationsprincip: projektstyret i team med teamledere.

 1. Hver klasse har et team med 2-3 lærere.
 2. Hvert team udpeger en teamleder.
 3. Teamlederen indkalder til møder og laver referat. Teamlederen er ansvarlig for teamets interaktion med klassen, klassens lærere, læsevejleder, matematikvejleder, studievejleder, idrætskoordinator, øvrige teamledere og ledelsen.
 4. Hvert team udformer en målsætning eller et fokus for arbejdet det kommende skoleår.
 5. Målsætningen kan (men skal ikke) afspejle gymnasiets indsatsområder. 
 6. Målsætning og referater lægges i Moodle.


Projekter/Indsatsområder knyttet til undervisningen.


Organisationsprincip: projektstyret med projektleder for hvert projekt/indsatsområde.

 

 1. Idræt: Brøndby modellen fungerer som grundlag for idrætskoordinatorens arbejde.I samarbejde med andre gymnasier i netværket eliteidrætsgymnasier.dk og som partnerskole med Team Danmark udvikles og jursteres modellen løbende. Projektleder: TA
 2. Talentudvikling: Talentudviklingen foregår i samarbejde med ATU om faglige udfordringer og i samarbejde med elevrådet om kompetenceudvikling indenfor mangfoldige områder.
  Projektleder: PS
 3. It: Brøndby Gymnasiums it-strategi er grundlag for udviklingen af digital undervisning og kursusforløb. Fortsat udvikling af brugen af diverse it-værktøjer og software er centralt. 10 års erfaring med det digitale gymnasium bidrager il et højt it-fagligt og pædagogisk niveau hos den samlede lærerstab.
  Projektleder: SC
 4. Vejledning – gennemførsel – fastholdelse: Brøndby Gymnasiums vejledningsstrategi er grundlag for arbejdet med at integrere vejledningen i undervisningen. Samarbejde mellem team og vejledning er centralt. Vejlederne tager i samråd med teamlederne initiativ til afholdelse af møder for alle klassens lærere, hvis det skønnes hensigtsmæssigt/nødvendigt. Projektleder: TA
 5. Skriftlighed og supervision: implementering af feedback modeller, og udvikling af forløb særligt velegnede til afprøvning af skriftlighed. Omlagt skriftlighed integreres i skemaet i fagene: dansk, engelsk og matematik. Lektielæsning. Tilrettelæggelse af supervision, herunder afklaring af indholdsmuligheder.
  Projektleder: SM (skriftlighed) og SC (supervision)
 6. Faglig og pædagogisk udvikling (innovation) i faggrupper: Hver faggruppe formulerer på det første møde en mødeoversigt med indhold for skoleårets indsats. Ultimo september skal faggrupperne udarbejde en kompetenceudviklingsplan. Lægges i Moodle.
  Projektledere: faggrupperepræsentanterne. Projektlederne refererer til ledelsen.