Hjem Sitemap 

Ledige stillinger på Bg

Vikariat i spansk og idræt


 1-2 vikariater i idræt og spansk på Brøndby Gymnasium

Med start d. 10.11. 2014 kan Brøndby Gymnasium tilbyde timer i idræt og spansk.
I idræt drejer det sig om en 1.g klasse på c-niveau og en 2.g klasse på B-niveau, mens der i spansk er en ledig 3.g med mulighed for eksamen til sommer. 
Ansættelsen udløber 30.6. 2015.

Brøndby Gymnasium har et velfungerende lærerkollegium på 30 lærere til at undervise 230 elever.
Gymnasiets profil er kendetegnet ved fokus på it og idræt.
Brøndby Gymnasium har til huse i nybyggede lokaler, direkte på Brøndby Stadion.

 

Læs mere om os på: www.brondby-gym.dk


Send ansøgningen til brondby-gym@brondby-gym.dk eller kn@brondby-gym.dk
Udløbsdato er fredag d. 19.9. kl. 10.00 og ansættelsessamtaler finder sted i uge 39-40.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Pia Sadolin
Rektor 

 

På Brøndby Gymnasium indgår du
illi et virtuelt studie- og læringsmiljø, der styrker din selvstændighed, ansvarlighed og selvdisciplin. Det betyder, at du bliver bedre rustet til livet på de videregående uddan-
nelser og på arbejdsmarkedet.

LÆS MERE >

  

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send mail

Kontorets åbningstider:
Mandag - tirsdag: kl. 08.00 - 16.00
Onsdag - torsdag: kl. 08.00 - 15.00
Fredag: kl. 08.00 - 14.00