Hjem Sitemap
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager gymnasiets overordnede ledelse.
Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og andet personale, træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, fastsætter størrelsen af skolepengene samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift, herunder ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i § 18 h, stk. 7, i gymnasieloven og med skolens vedtægter.
Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomiske forhold, men den daglige administration varetages af rektor. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen, har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Kjeld Rasmussen (formand)
 
 
Lars Rasmussen (næstformand)
 
 
Christian F. Rovsing
 
 
Karl Christian Koch
 
 
Laila Ottesen
 
 
Martin Zachariasen
 
 
Anne-Mette Brandt
 
 

Søren Henriksen

 

 
Uffe Kåre Jensen far til Sofie Neel Jensen 2013s, uffe.k.jensen@hotmail.com
(forældrerepræsentant)
 

 

 

 

Gitte Kreutzmann mor til Christina Kreutzmann Lassen 2011i, gittekreutzmann@hotmail.com
(Suppleant til forældrerepræsentant)
 


 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er godkendt
Undervisningsministeriet
København, den 4. maj 2011

 

  

Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 20 50 70

Send mail

Kontorets åbningstider:
Man-torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl. 08.00 - 14.00