Hjem Sitemap
 

Praktiske ting

Skema

www.lectio.dk kan du primo august se dit skema for det nye år. Skemaet justeres løbende, så gør det til en vane at tjekke det dagligt.

 

Portrætbillede

Vi vil meget gerne have tilsendt et portrætbillede (svarende til et pasfoto) af dig, så vi inden skolestart kan sætte det på klasselisterne i Lectio.dk. Det er kun elever og lærere med login, der vil kunne se dette billede. Dette vil der stå mere om i dit velkomstbrev.

 

Introforløb og introtur

Vi starter ud med 2 introdage, hvor du vil møde dine klassekammerater og lærere, samt blive introduceret til vore it-systemer. Derudover kommer du på hytte-telt-tur og så sluttes der af med introfest/putfest.

 

Betaling
Brøndby Gymnasium er en privat selvejende institution, og det koster derfor 1.850,00 kr. pr. måned (12 mdr. om året) at gå på BG. Læs mere her

 

Computer – “bring your own device”

På Brøndby Gymnasium bruger vi bærbare computere i undervisningen, som eleven selv skal medbringe. Computeren skal enten en windowsbasseret pc eller en Mac.

 

Vi anbefaler kraftigt, at du har tegnet en 3-årig forsikring på din computer, da vi som udgangspunkt ikke yder service på eleverne computere. Vi hjælper dog gerne, hvis muligt.

 

     Tekniske krav

     Udstyret skal kunne forbindes til vores trådløse netværk og have ledig HD plads min. 20 GB. Hvis udstyret er indkøbt inden for      de seneste år, bør der ikke være nogle problemer.

 

     Office-pakke

     Alle elever på Brøndby Gymnasium har adgang til en gratis Office-pakke (Office 365), som kan bruges på op til 5 forskellige          enheder. Office pakken + øvrige programmer stilles til rådighed, så længe du er elev på skolen.

 

 

E-mail

Du vil få en e-mailadresse på skolen. Denne vil du bl.a. kunne tilgå via Office-pakken (Outlook). Det er vigtigt, at du læser denne dagligt, da det er her, at vi sender dig informationer.

 

Lektiecafé
Vi tilbyder lektiecafé 1-2 gange om ugen efter skoletid. I lektiecaféen kan du både få faglig hjælp fra lærere, lave lektier og arbejde i selvvalgte studiegrupper.

 

Lommeregner
Det er ikke nødvendigt at købe egen lommeregner, da vi har licens til Maple.

 

Ordbøger
Vi har abonnement på Gyldendals online ordbøger til engelsk/tysk/spansk, og du behøver derfor ikke selv at anskaffe disse ordbøger.

 

Papir/skriveredskaber
Du skal selv anskaffe skriveredskaber, hæfter, mapper og papir, men det er i et meget lille omfang, idet det meste lagres elektronisk.

 

Skab
Du har mulighed for at få et skab på skolen ved henvendelse til pedellen. Husk egen hængelås.

 

Ansøgning om fripladstilskud
Da der kun er begrænsede midler, kan man som udgangspunkt ikke forvente at få fripladstilskud som 1.g elev. Er der imidlertid opstået en akut økonomisk situation siden ansøgning om optagelse så kontakt venligst kontoret for en ansøgningsblanket. Frist primo september.

 

Frokost
Brøndby Gymnasium tilbyder vores elever lækker frokost hver dag i kantinen, som er inkluderet i skolepengene. Du behøver derfor ikke medbringe madpakke.
I enkelte perioder, så som eksamensperioder, bliver der dog ikke serveret frokost, idet kantinen benyttes som eksaminationslokale. Læs mere her

 

Transport/uddannelseskort
Ungdomskortet fungerer som et månedskort - men bare billigere.
Med Ungdomskortet kan du rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde, og derudover giver Ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.
Læs mere eller bestil på www.ungdomskort.dk

 

Ferieplan
For at opretholde et godt studiemiljø i din klasse er det vigtigt, at du kun afholder ferie i skolens ferier:

Se ferieplanen her

 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du er berettiget til SU fra kvartalet efter du fylder 18. Læs mere om ansøgning, betingelser m.m. på www.su.dk eller her på hjemmesiden.

 

Studiekort
Der vil blive taget billeder til studiekort i forbindelse med skolestart. Indtil du modtager studiekortet, kan du dokumentere, du går på Brøndby Gymnasium ved at printe en klasseliste, som fremvises sammen med billedlegitimation.