Hjem Sitemap
 

Optagelse

Du kan skrive dig på opskrivningsliste til Brøndby Gymnasium her, og dermed sikre dig en plads, hvis du vel og mærke samtidig søger os som 1. prioritet på Optagelse.dk.

 

Den officielle ansøgning skal gå gennem optagelse.dk - dette sker i samarbejde med din uu-vejleder på din skole.

 

Læs mere om proceduren her:

 

Optagelsen til gymnasiet koordineres af Fordelingsudvalget for region Hovedstaden

Optagelseskravene er de samme på alle landets gymnasier, men Brøndby Gymnasium er uafhængig af afstandskriteriet. Du kan finde flere informationer om optagelseskrav på uddannelsesguiden www.ug.dk

 

Ansøgning

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, foregår ansøgningen gennem din skole, der også foretager en uddannelsesparathedsvurdering. Bliver du erklæret uddannelsesparat skal du søge om optagelse på gymnasiet via optagelse.dk i samarbejde med din uu-vejleder senest 1. marts.

 

 

Erklæret ikke-uddannelsesparat?

 
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

 

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx) , som ikke vurderes uddannelsesparat af uu-vejleder eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

 

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger på en faglig prøve og en samtale med en studievejleder.

 

Den faglige prøve er i dansk, engelsk og matematik. Prøven er både mundtlig og skriftlig.

 

Den efterfølgende samtale sigter på at finde ud af, om ansøgeren har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

 

Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (stx), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

 

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

 

Den faglige prøve er i dansk, engelsk og matematik. Prøven er både mundtlig og skriftlig.

 
Fælles for prøverne (UPV og OOP)

På Brøndby Gymnasium afvikles prøverne ultimo marts/primo april.

 

Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige del-prøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

 

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx), gælder afgørelsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre-årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

 

Ansøgeren får besked om prøvens udfald pr. brev, der afsendes fra skolen normalt samme dag, prøven har været afholdt

Resultatet af prøven sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning sammen med en begrundelse.

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

 

 
Yderligere spørgsmål

Hvis du har særlige spørgsmål - fx i forbindelse med en Team-Danmark-ordning,  er du velkommen til at kontakte skolens kontor (tlf. 6441 2272) og få en aftale med en studievejleder.